De Transitiecirkel nader bekeken

In de wijze waarop mensen zich tot zichzelf verhouden en in de manier waarop ze relaties aangaan met anderen zijn dikwijls terugkerende patronen te herkennen. Dat weet elke coach. Ook in vriendschappen is dit een bekend fenomeen. Hoe kan het toch dat zich – elke keer opnieuw – eenzelfde script lijkt te voltrekken?

In elke nieuwe relatie – zowel professioneel als persoonlijk – zit een herhaling van thema’s uit eerdere relaties. De blauwdruk van dit cyclische patroon ligt in je vroegste ervaringen, toen je je allereerste relaties vormde.

De Transitiecirkel is een helder model dat als leidraad kan dienen bij het verkennen, herkennen en erkennen van deze cyclische patronen. De cirkel maakt inzichtelijk welke thema’s we onherroepelijk tegenkomen in relaties met anderen, hoe deze thema’s met elkaar verbonden zijn en biedt richting en handreikingen om daar – in dialoog –  betekenis aan te geven.

De Transitiecirkel en loopbaancoaching
Je wordt ontslagen. Je verliest je baan door een reorganisatie. Je gaat met pensioen. Je moet ineens flexibel gaan werken en hebt geen vaste werkplek meer. Je begint bij een nieuwe werkgever en er is niemand om je in te werken…
Allemaal veranderingen en thema’s die – aan de oppervlakte – enkel praktisch van aard lijken, maar waardoor cliënten die zich tot een loopbaancoach richten dikwijls diep geraakt zijn.

De Transitiecirkel kan voor een coach als kompas dienen om – samen met de cliënt – verder te kijken dan de zichtbare laag. Het is een model dat uitnodigt om nieuwsgierig te zijn naar wat er daadwerkelijk geraakt is of geraakt wordt in iemand. Het is een model dat de cliënt aanmoedigt om de reis te maken terug langs de breuklijnen van diens leven om vervolgens een duurzame stap voorwaarts te maken en nieuwe ervaringen op te doen.

Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg • Albert Einstein

De thema’s van de Transitiecirkel
Op de Transitiecirkel komen zes essentiele thema’s terug, die onderling ook weer met elkaar verbonden zijn.

Contact en welkom
Hoe je welkom bent geheten in de wereld, herhaal je in elk nieuw contact. Hoe welkom was je toen je werd geboren? Wat waren de omstandigheden? Welke overtuiging heb je verinnerlijkt op basis van jouw welkom in de wereld? En in hoeverre herhaal je jouw allereerste welkom op je eerste werkdag bij een nieuwe werkgever of in de wijze waarop jij anderen welkom heet?

Hechting en veerkracht
Hoe heb je je – terwijl je opgroeide – kunnen hechten aan jouw ‘caretakers’? Waren zij emotioneel voldoende beschikbaar? Hechting is onbewust en biologisch gedrag dat gaat over nabijheid en veiligheid. De manier waarop je gehecht bent, vormt het onbewuste fundament van èlke nieuwe relatie die je zal aangaan in je leven en biedt eveneens informatie over je veerkracht en hoe je zal omgaan met tegenslag en teleurstellingen. 

Verbinding en Intimiteit
Waar hechting zich onbewust en instictief afspeelt, gaat verbinding over de bewuste keuze om je al dan niet aan een ander te verbinden. Hoe kwetsbaar durf je te zijn en ben je bereid intimiteit toe te laten? Ook hierin vormen je vroegste relaties en ervaringen de blauwdruk. Nieuwe (positieve) ervaringen met nabijheid – bijvoorbeeld van een coach – leiden tot nieuwe bewegingen en meer of bewuste verbindingen met zowel de mensen in je privé als mensen met wie je zakelijk samenwerkt.

Verlies en afscheid
Alles waar je aan gehecht bent en alles waar je je aan verbindt in dit leven, houdt onherroepelijk een keer op. Er komt een einde aan. Zoveel staat vast. Dikwijls zonder dat we ons ervan bewust zijn, wordt ons gedrag bepaald door eerdere verliezen in ons leven of door de angst om dat wat ons dierbaar is kwijt te raken. Veranderingen in een zakelijke setting die over verlies gaan (al is het iets ‘kleins’), kunnen raken aan grote, eerdere verliezen en mensen van hun stuk brengen. Verliezen te erkennen, herkennen, te begrijpen en te duiden, kan helpen bij het richten van het vizier van de cliënt op de ‘winst’ van de verandering en maken ontwikkeling en het toelaten van het volgende thema op de Transitiecirkel mogelijk.

Rouw en integratie
Dit thema behelst de integratie van een verlies in je leven en gaat om het vinden van een nieuwe balans in de situatie daarna. Hoe een verlies bij wijze van spreken kan voelen als een glazen vaas die uit elkaar spat. Door rouw te integreren, voeg je de losse scherven weer samen. Als coach kun je een cliënt ondersteunen in het aanbrengen van focus, overzicht en het opnieuw ‘landen’ in het leven.

Betekenisgeving en roeping
In dit laatste thema gaat het om het herschrijven van je verhaal na bewust de reis te hebben gemaakt langs de breuklijnen van je leven en het trotseren van de ‘draken’ die zich daarin aandienden.
Roeping gaat tot slot over je verbinding aan de thema’s en de wortels van wie je bent. ‘Ik ben geworden wie ik ben. Niet ondanks, maar dankzij mijn ervaringen’. 

Wil je leren werken met de Transitiecirkel in jouw loopbaanpraktijk
17 januari a.s. zal Annemarie van Luttikhuizen een masterclass geven over de thema’s van de linkerzijde van de Transitiecirkel (Verlies en Afscheid, Rouw en Integratie en Betekenisgeving en Roeping). Wil je daarbij zijn? Klik hier voor meer info en aanmelden.

Meer overzicht?
Filter hier op een categorie

Alle items
Interview
Nieuws
Blog

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.