E-coaching: de magie van afstand en nabijheid

Coach, trainer, schrijver, gezondheidsadviseur: Marja Pronk is een ervaren duizendpoot. De rode draad in al haar werkzaamheden is bijdragen aan gedragsverandering. Zij geeft bij VistaNova de 2-daagse Training Blended Coaching om haar enthousiasme over deze nieuwe coachtechniek te delen met vakgenoten.

Wat houdt e-coaching in?

In theorie betekent e-coaching alles in coaching wat niet face-to-face is, zoals e-mailen, chatten en skypen. Voor mij is e-coaching primair de geschreven variant, via e-mail, omdat ik daar de meeste toegevoegde waarde in zie in vergelijking met face-to-face coachen.

Een aantal jaar geleden werd ik gevraagd om iemand te helpen met een loopbaanvraagstuk, maar zij woonde ver weg. Dus stelde ik voor om het te proberen via e-mail. Ik was bijzonder verrast dat het werkte en geïntrigeerd door wat er gebeurde tijdens het proces. Toen ben ik een opleiding voor e-coaching gaan volgen om me erin te verdiepen. 

De aanvullende kracht van schrijven, zit in verschillende aspecten. Mensen maken op papier afspraken met zichzelf door het naar mij te mailen. Daardoor zeggen ze: nu heb ik het opgeschreven, dan ga ik het ook doen. Dat is anders dan hier in de praktijk zeggen: ja, daar ga ik eens mee oefenen.
Daarnaast merk ik dat de coachees door te schrijven en na te lezen wat ze geschreven hebben al een inzicht krijgen, waar we vervolgens face-to-face op voort kunnen borduren. Dit geeft de coachee de mogelijkheid om gedistantieerd naar zichzelf te kijken.
Wanneer ik vragen stel via e-coaching, neemt de coachee de tijd om erover na te denken, terwijl je face-to-face sneller in een patroon van actie-reactie terechtkomt. Als we hier tegenover elkaar zitten, zie ik iets gebeuren bij de ander en dan reageer ik daarop. Daarmee haal ik een deel van het proces van de coachee naar mij toe. Dat kan effectief zijn natuurlijk,omdat ik reageer op wat ik in het hier en nu zie gebeuren. Maar bij e-coaching heb ik als coach het gevoel dat ik het proces veel meer bij de coachee laat. Eigenaarschap in het kwadraat! En dat maakt coaching in mijn ogen effectiever.

Hoe is jouw ervaring met coachtrajecten die alleen via e-mail plaatsvinden?

Fantastisch. Ik heb daarbij echt een wow-effect: Je kunt op afstand een relatie opbouwen. Je kunt ondersteunen bij een bepaalde verandering en het is verbazingwekkend dat de coachee werkelijk dingen voor elkaar krijgt. Ik heb het idee dat de coachee op papier nog kwetsbaarder is, waardoor het contact zo mogelijk nog intenser is dan bij een face-to-face of blended vorm..Ondanks de fysieke afstand, krijg je dan terug: ik heb me zo gezien en gehoord gevoeld...

Voor wie is e-coaching interessant?

E-coaching is een aanrader voor mensen die werkzaam zijn als coach, leidinggevende of hr-adviseur. Het is belangrijk dat je het coachvak al beheerst. Je weet al hoe je jezelf als instrument kunt inzetten en herkent de scheidslijn tussen coaching en therapie.
Leidinggevenden en hr-adviseurs begeleiden tegenwoordig vaak mensen via e-mail. Daarbij gaat een hoop fout: mensen reageren niet, begrijpen de mail verkeerd of zijn boos. Dit probleem is te voorkomen door je te verdiepen in e-coaching. Iemand schriftelijk begeleiden in zijn proces is een vak apart en daar zijn nieuwe vaardigheden voor nodig. Dit is bij uitstek een verdiepingstraining, waarin je een nieuwe techniek leert die je effectiviteit als coach versterkt.

Wat leren mensen?

Ik laat mensen oefenen met de specifieke vaardigheden van het coachend lezen en schrijven. We behandelen twee varianten: blended (deels face-to-face, deels via e-mail) en alleen via e-mail Ze oefenen met elkaar en met een proefcliënt. Daarnaast coach ik als trainer iedereen via e-mail. Tijdens dit proces ontdekken ze wat ze zelf belangrijk vinden en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de ander zich gezien voelt door middel van geschreven taal.

Als je kijkt naar de huidige maatschappij: waarom is het dan nu de tijd voor e-coaching?

De afgelopen jaren vragen opdrachtgevers steeds vaker om meer met minder en beoordelen ze op de resultaten van coachtrajecten. Ik heb de overtuiging dat ik door e-coaching toe te voegen betere resultaten bereik met mijn cliënt. Je kunt opdrachtgevers ook tegemoet komen, omdat je medewerkers minder van het werk hoeft te halen.
Ik zie natuurlijk dat jongeren veel meer online communiceren. Het is raar is dat we ons niet in die geschreven wijze van communiceren met elkaar verdiepen.

Gaat bij die jongere generatie niet iets verloren, doordat ze minder face-to-face contact hebben?

Vier jaar geleden had ik ‘ja' geantwoord op deze vraag, maar nu denk ik dat er juist door schriftelijke communicatie een enorme verdieping kan plaatsvinden in het menselijk contact. Dat is de magie van afstand en nabijheid.

Door Melissande Lips

---

Marja Pronk
Zelfstandig coach, trainer, schrijver, gezondheidsadviseur en docent bij VistaNova
www.injekracht.nl

Marja verzorgt de 2-daagse Training Blended Coaching.


DelenInterviews Terug naar inspiratiepagina