Trainingsdag Coaching en Culturele Diversiteit

Leer de kracht van diversiteit


Trainingsdag Coaching en Culturele Diversiteit

Over de training
Als coach proberen we ons een beeld te vormen van onze cliënt. Hiervoor verzamelen we gegevens over de ander. Welke gegevens we verzamelen, de manier waarop en de toetsing hiervan wordt beïnvloed door ons (meestal westers georiënteerde) referentiekader. Dit sluit niet altijd aan bij de belevingswereld en werkelijkheid van de cliënt waardoor er misstanden kunnen ontstaan en niet de gewenste resultaten behaald worden. Zeker wanneer we te maken hebben met coachee van wie de wortels in landen liggen waar een collectieve samenleving is.
Binnen andere, niet westerse culturen staan de onderlinge banden centraal. Familie belangen gaan voor op individuele belangen, kinderen worden gemeenschappelijk verzorgd en problemen worden vaak binnen de familie/gemeenschap besproken en opgelost. Nederland is grotendeels een individuele samenleving waar het welzijn van het individu en zijn persoonlijke groei centraal staan. Dit kan botsen.
In deze workshopt gaan we op zoek naar verborgen oplossingsstrategieën binnen het systeem. In de praktijk van coaching betekent dit het kunnen spreken over gewoontes en gebruiken van vroeger, over familie, over gezagsdragers, rituelen en besluitvormingsprocedures in de familie.

Locatie: Stadsring 105, Amersfoort
Donderdag 16 juli 2020 van 9.30 tot 17.00 uur

 • Werk jij als (loopbaan)coaches bij een organisatie waar mensen werken met een andere dan westerse achtergrond, hoe prettig is het dan om te weten waarom iemand anders naar opdrachten kijkt, die je hem als coach meegeeft. Je leert anders te kijken naar de opdrachten zodat je ze beter kunt aanpassen aan je coachee.
 • Ben je een manager met collega's in je team met een niet-westerse achtergrond, hoe spreek je deze dan aan op een manier dat je hem of haar goed bereikt en je samen een goed resultaat bereikt.
 • Of ben je een HR-adviseur in een organisatie waar ook mensen met een niet-westerse achtergrond werken en wil je helder krijgen hoe communicatie het beste kan verlopen ter voorkoming dat er iets mis gaat.

 

Wat levert deze dag jou op

 • De invloed te erkennen van de eigen vanzelfsprekendheden en blinde vlekken op de samenwerkingsrelatie.
 • Hulp af te stemmen op mensen uit individuele én collectieve systemen.
 • Gebruik te maken van zowel intra-psychische als systeem-theoretische invalshoeken.
 • Gebruik te maken van gezagsdragers, steunfiguren en ontregelaars in familiesystemen.
 • De hulpvraag te zien in samenhang met de historie, cultuur en generaties in families
 • De impact van migratie/levensfaseovergangen te onderkennen en bespreekbaar te maken

 

De trainer - Monica Jorna
Deze workshop wordt verzorgd door Monica Jorna van Bureau de Mix. Monica geeft al jarenlang trainingen op het gebied van cultuur sensitief- en systemisch werken. Als systeemtherapeut heeft zij gewerkt in asielzoekerscentra, de Jeugdzorg, de Kinder- en Jeugdpsychiatrie en de Gehandicaptenzorg. Naast haar werkzaamheden als coach en trainer voor Bureau de Mix, werkt zij twee dagen per week als systeemtherapeute om feeling te houden met het werkveld.

 • De trainingsdag is donderdag 16 juli van 09.30 tot 17.00 uur
 • Locatie: kantoor VistaNova aan de Stadsring 105 in Amersfoort
 • Het maximale aantal deelnemers is 6, waarbij we een afstand van 1.5 meter kunnen garanderen.
 • De training wordt op HBO-niveau gegeven
 • Aan het einde van deze trainingsdag ontvang je een certificaat van deelname