Duurzame inzetbaarheidopleiding duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid in alle levensfasen wordt steeds belangrijker. We werken langer door en worden verwacht steeds flexibeler te zijn. Een bezielde, vitale werknemer houdt zijn loopbaan in eigen hand. Een bezielde, vitale werkgever faciliteert loopbaanzelfsturing voor zijn werknemers, niet alleen in aanloop naar ander werk of ontslag, maar continu. Duurzame inzetbaarheid begint met proactief handelen van beide kanten.

 

Vista Nova is gespecialiseerd in het ontwikkelen van loopbaanzelfsturingsvaardigheden in individuele trajecten of in groepsverband. De methode van het Koersonderzoek staat hierbij centraal.

Ons aanbod

- een korter of langer individueel traject voor werknemers

- een korter of langer traject in groepsverband voor werknemers

- een traject in groepsverband voor HR-professionals, leidinggevenden, trainers, coaches

De nieuwe wet Werk en Zekerheid, met daarin opgenomen de zogenaamde transitievergoeding, biedt voor de werknemer mogelijkheden om vroegtijdig het heft in eigen handen te nemen. De transitievergoeding is niet alleen bedoeld als compensatie voor ontslag, maar tevens voor (om-)scholing en outplacement. Het is zelfs mogelijk om, terwijl een werknemer nog werkzaam is bij een werkgever, al een deel van de transitievergoeding te benutten voor het verder ontwikkelen van de eigen loopbaan. En belastingtechnisch is het zelfs voordeliger om de transitievergoeding om te laten zetten in scholing of coaching. Klik hier voor meer informatie over de tranisitievergoeding.