Training St!R Competenties

Voor oud-Hoogendijkers


Training St!R Competenties

Aanvullende training coaching ter verkrijging van St!R registratie als erkend coach voor oud Hoogendijk-gediplomeerden van de Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur. 

In februari 2011 heeft VistaNova van St!R erkenning ontvangen voor de Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur als -praktijkgerichte coachopleiding- voor de deelnemers die onder VistaNova vlag gestart zijn.

Gediplomeerden die onder naam van Adviesbureau Hoogendijk de Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur zijn gestart missen nog een zestal uren coaching in hun opleiding inclusief het werken met St!R competenties.
Van de St!R mogen wij hen, met terugwerkende kracht tot februari 2006 (diplomeringsdatum Post-HBO diploma), voor de erkenning via VistaNova een aanvullende dag rond coaching aanbieden. De deelnemers die deze dag succesvol
afronden krijgen van VistaNova een certificaat en kunnen hiermee bij de St!R registratie als erkend coach aanvragen.

 

Uitgangspunten voor deze dag vormen de competenties volgens St!R, het VistaNova scoreformulier en de aanpak volgens twee bekende coachboeken:
Dynamisch Coachen. Balans tussen zingeving en resultaat, door Ans Tros 2002. Symbolon, verplichte literatuur Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur.
Coachen op competentieontwikkeling, door Marijke Lingsma en Marcel Scholten 2010. Nelissen, ISBN 87890244 17865

De basis voor Dynamisch Coachen is werken vanuit het paradigma: ‘je verhouden tot wat er is', ofwel werken vanuit het nu, zonder dit ‘nu 'te willen veranderen of op zoek te gaan naar ‘de oorzaak'.

De coach richt zijn aandacht vooral op de interactie en de effecten daarvan in het hier-en-nu. Vanaf het eerste moment heb je als coach indrukken, gevoelens en ervaar je van alles in het contact met de ander. Het is de kunst om dit productief te maken door er bewust van te zijn en het effect van dit gedrag in contact en zonder oordeel te benoemen. Het vraagstuk en het bijbehorende (onbewuste) gedrag in de daar-en-dan situatie zal zich veelal ook voordoen in het hier-en-nu. Dit benoemen helpt de gecoachte om zich hier eveneens bewust van te worden.

Het belangrijkste instrument ben je zelf. Door informatie en feedback niet als ‘persoonlijk falen of als aanval' op te vatten maar simpelweg als feedback in interactie met de ander (vanuit systeemdenken) kun je vrij en onderzoekend in gesprek blijven en tegelijkertijd ook vrijer leren omgaan met je eigen schaduwkanten en valkuilen.

Coachen op competentieontwikkeling richt zich op:

  • het systematisch doorvragen op gedrag
  • het benoemen van gedrag in de hier-en-nu situatie
  • het bespreekbaar maken van opvattingen die het gedrag beïnvloeden

Belangrijke modellen hierbij zijn de IJsberg van McClelland en de Gouden Driehoek.

 

 

09:30 kennismaken en nulmeting formulier coachcompetenties St!R
10:00 inventarisatie leerdoelen
10:30 Gouden Driehoek en de IJsberg van McClelland
11:00 in subgroepen oefenen op competenties met behulp van eigen praktijkvoorbeelden
           en 
STARR
12:00 plenaire terugkoppeling en 1e reflectie op eigen coachcompetenties

12:30 lunch

13:30 aanvulling modellen indien nodig
14:00 vervolg oefenen met praktijkvoorbeelden in subgroepen
15:30 plenaire terugkoppeling
16:00 in subgroepen elkaar beoordelen met behulp van formulier coachcompetenties
16:45 eigen beoordeling coachcompetenties aangevuld met persoonlijke feedback trainer
17:00 afronding en evaluatie met aansluitend een borrel