Training Blended Coaching

The best of both worlds


Training Blended Coaching

Online communicatie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Coaches, leidinggevenden en HR-adviseurs begeleiden mensen niet alleen face-to-face, maar ook via -e-mail en Whats-app. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je boodschap op schrift duidelijk overkomt en dat je cliënt of werknemer zich tegelijkertijd gezien en gehoord voelt?

In deze training leer je de specifieke vaardigheden van het coachend lezen en schrijven en deze te integreren in je reguliere F2F traject zodat je intensiever bij het proces van je coachee betrokken bent en daarmee als coach nog effectiever kunt zijn.

Voorbeeld van een Whats-app gesprek

Hi Marja, ik heb met mijn leidinggevende gesproken over mijn re-integratie, maar hij is niet zo positief als ik dat ben en geeft me hierdoor minder vertrouwen. Ik merk ook dat ik er boos van word. Kunnen we even sparren? Morgenochtend ga ik weer naar kantoor...

Marja: Natuurlijk kunnen we even sparren! Fijn dat je me hiervoor op zoekt. Kun je uiteen rafelen waar je boosheid precies op ‘aan gaat'?

Meer weten over Blended Coaching? Lees dan het artikel 'The best of both worlds' van Marja Pronk. (Loopbaanvisie januari 2017).


• Je bent al werkzaam als (loopbaan)coach, leidinggevende of bijvoorbeeld HR-adviseur.
• Het is belangrijk dat je het vak van (loopbaan)coaching al beheerst.
• Je weet hoe je jezelf als instrument kunt inzetten.
• Je kent de scheidslijn tussen coaching en therapie.
• Je hebt minimaal een HBO-werk en denkniveau.

• Je kunt werken met twee varianten van e-coaching: blended (deels face-to-face, deels via e-mail en Whats-app) en alleen via e-mail.
• Je weet hoe je online een relatie opbouwt.
• Je hebt verschillende technieken geleerd om berichten van cliënten te lezen.
• Je kunt aan de hand van een stappenplan schriftelijk op berichten reageren.
• Je hebt face-to-face interventies geschikt gemaakt voor online begeleiding.
• Je weet hoe je de techniek van e-coaching op een blended manier gaat inzetten in je eigen praktijk.
• Een certificaat blended coaching van VistaNova.

• De training bestaat uit 2 dagen van 9.30 tot 17.00 uur en 2 uur online begeleiding.
• Investering: € 897,-, vrijgesteld van btw.
• Minimaal 6 deelnemers, maximaal 9
• Locatie: centraal in het land
• Tussen de twee trainingsdagen door ga je blended met een coachtraject aan de slag. Zowel als coach, als coachee, zodat je ook zelf de ervaring hebt hoe blended coaching voor een coachee kan werken. De trainer begeleidt dit.
• De training wordt op HBO-niveau gegeven.

De training wordt gegeven door Marja Pronk, eigenaar van In je kracht, Training & Coaching. In 2012 werd zij gevraagd iemand op afstand te coachen. Over het resultaat was zij zo positief dat zij verschillende opleidingen volgde om zich het vak eigen te maken. Inmiddels is zij vele e-coachtrajecten verder en een grote fan van blended coaching. Haar kennis, ervaring en casuïstiek deelt ze graag in deze tweedaagse training. Marja is auteur van 'De Spitsuurclub' en 'Veranderjazz'. Lees het interview met Marja.


We gaan direct aan de slag. Na een korte uitleg van de theorie en op basis van je eigen ervaring als coach, oefen je met door de trainer ingebrachte casuïstiek. Zo krijg je meer zicht op je vragen, kansen en uitdagingen. Dat inzicht helpt je bij het formuleren van je eigen leerdoel voor de training. In de loop van de dag krijg je vervolgens theorie aangereikt die aansluit op jouw persoonlijke leervraag.

Na de eerste trainingsdag ga je aan de slag met de aangereikte theorie. Je doet bij een medecursist een online intake en gedurende vier weken coach je deze ‘cliënt' op zijn of haar vraagstuk. En vice versa, je wordt dus ook zelf gecoacht.

Voorafgaand aan de tweede trainingsdag inventariseert de trainer de vragen die in de voorbije periode zijn ontstaan. Die vragen leveren input voor het programma tijdens de tweede dag. Het programma sluit dus aan op jouw praktijk, leervraag en ervaring. Tijdens deze tweede trainingsdag ga je dieper in op het koppelen van een interventie aan het vraagstuk van de cliënt. Face-to-face coachtechnieken zijn niet 1-op-1 in te zetten in online coaching, maar soms wel met wat aanpassingen. Uiteraard sta je ook uitgebreid stil bij het traject dat je de afgelopen vier weken met je medecursist doorlopen hebt.

Na deze tweede trainingsdag voer je gedurende 6 weken (een gedeelte van) een traject met een bestaande cliënt blended uit. Je schrijft hierover een rapportage waarin je beargumenteert waarom je welke onderdelen offline en online hebt uitgevoerd en met welk resultaat. Deze rapportage lever je in bij de trainer en daarover krijg je feedback.

Je werkt dus op deze manier aan het inbedden van de online coachtechnieken in jouw praktijk als (loopbaan)coach. Afsluitend krijg je van de trainer tips om je met blended coaching te positioneren in de markt. Door het hoge praktijkgehalte van de training ben én voel je je voldoende toegerust om een gedeelte van je (loopbaan)trajecten online uit te voeren.