Training Koersonderzoek Technieken
4 sterren - gebaseerd op 5 reacties

Training Koersonderzoek Technieken

Methode Hoogendijk


koersonderzoek

Natuurlijk zijn mensen zelf verantwoordelijk voor hun carrière. Maar vaak kun je, als HR adviseur of coach, mensen al met een paar gesprekken verder op weg helpen. 

Tijdens de driedaagse Training Koersonderzoek Technieken leer je werken met enkele essentiële onderdelen van het Koersonderzoek, zoals biografie, kernkwadranten, levensontwerp en de elementenleer. Het interactieve lesaanbod bevat onder andere lesdagen op locatie, e-coaching en praktijkopdrachten. De training wordt gegeven door ervaren loopbaancoaches. St!R en NOBCO hebben 24 PE punten toegekend.

Het opleidingsmateriaal is zo goed van kwaliteit dat het professioneel inzetbaar is in mijn praktijk

5 van 5 sterren
Marly†van†Tuel  (48 jaar)
Arbeidsdeskundige
PASpast
De opleiding heeft mij handvatten gegeven voor de trajecten die ik uitvoer en de trainingen die ik geef.
augustus 2016
5 van 5 sterren
Miriam†van der†Elst
eigenaar, coach
Van Wanten Advies en Begeleiding
Ik begon aan de training Koerstechnieken met de intentie meer handvatten te krijgen voor mijn coaching praktijk en dus mijn instrumentarium uit te breiden/kennis te vergaren. Natuurlijk wist ik dat ik weer wat nieuwe inzichten over mezelf zou krijgen en dat was meegenomen, vond ik. Hoe mooi was het dat tijdens de training technieken, inzichten en de benaderingswijze zo gekoppeld werden aan mijn eigen leerproces, dat ik de methodiek zelf kon doorleven. Iets leren is altijd waardevol, maar iets leren door het zelf te ervaren/te doorleven, heeft zoveel meer impact en is daardoor voor mij veel waardevoller. De training heeft mij dan ook meer gebracht en ik kijk er met een goed gevoel op terug.

augustus 2016
5 van 5 sterren
Deelnemer van Training Koersonderzoek Technieken
4 van 5 sterren
Herman†Kroeze  (62 jaar)
Coach, trainer en adviseur
Kroeze Coaching Training & Advies
ik ben zeer tevreden over de wijze waarop de opleiding is opgebouwd. Het is een verkorte opleiding t.o.v. de opleiding die een jaar duurt, maar als je ervaren bent in loopbaancoaching dan is deze training enerzijds een goede aanvulling op de reeds aanwezige kennis en ervaring en anderzijds is het opleidingsmateriaal zo goed van kwaliteit dat het professioneel inzetbaar is in mijn praktijk
september 2015
5 van 5 sterren
Mieke†Tolsma
Zelfstandig coach
Mieke Tolsma Coaching
 • Vanuit je rol in de organisatie of als zelfstandige krijg je geregeld te maken met loopbaanvragen. Je bent bijvoorbeeld HR-functionaris, manager of coach.
 • Je wilt iemand met een loopbaanvraag op weg kunnen helpen in het beantwoorden van de vraag of kunnen doorverwijzen naar een loopbaancoach.
 • Je hebt minimaal HBO-niveau en coachingservaring.
 • Je kunt loopbaanvragen herkennen en (proactief) bespreekbaar maken.
 • Je kent de structuur van het Koersonderzoek.
 • Je kent je rol in de organisatiecontext en je rol ten opzichte van de klant.
 • Je kent de verschillende levens- en loopbaanfasen en de vragen die daarbij horen.
 • Je hebt oog voor bezieling en vitaliteit bij de medewerker en in de context van de organisatie.
 • Je hebt meer zicht gekregen op je eigen koers.
 • Je hebt handvatten voor het opzetten van een concreet, resultaat- en doelgericht stappenplan met de klant.
 • 8 PE punten bij de NOBCO (kenmerk 160627-VN-036) 
 • 24 PE punten bij St!R
 • Een deelnamecertificaat van VistaNova.
 • De training bestaat uit 3 losse dagen van 9.30 tot 17.00 uur.
 • Minimaal 6 deelnemers, maximaal 12
 • Locatie: centraal in het land
 • Intake per mail of telefoon
 • De training wordt op HBO-niveau gegeven.

 


Dag 1: Zelf aan de slag met het Koersonderzoek

Je gaat praktisch aan het werk met het Koersonderzoek. Dat betekent dat je van te voren een aantal onderdelen van je eigen Koersonderzoek digitaal krijgt toegestuurd en als huiswerk hebt gemaakt. Je gaat jouw biografie opstellen en leren interpreteren. Vanuit de biografie kun je ontdekken wat de belangrijke levensthema's en overtuigingen zijn van de klant. Deze bepalen vaak nog steeds het gedrag en bieden vaak een verklaring voor het feit dat een persoon nog niet in staat is om andere/nieuwe keuzes te maken.
De elementenleer volgens de methode Hoogendijk speelt een belangrijke rol bij het onderzoeken van de thema's vitaliteit en zingeving.
Tijdens deze dag krijg je de theorie aangereikt en gaan we concreet aan de slag met het huiswerk.

Resultaat dag 1:

 • Je kent de structuur van de eerste helft van het Koersonderzoek.
 • Je hebt delen van het Koersonderzoek op jezelf toegepast.
 • Je kent verschillende levens- en loopbaanfasen en de vragen die daarbij horen.
 • Je herkent loopbaanvragen en weet deze proactief bespreekbaar te maken.
 • Je gaat in de voorbereiding op dag 2 zelf aan de slag met een proefcliënt. Met een medestudent heb je tussentijds contact over je traject en je eigen vragen.

Dag 2:  Het Koersonderzoek en patronen

Deze dag gaat over de elementenleer, blokkades, emoties en het ontdekken van het meest vitaliserende loopbaanperspectief van anderen, maar ook van jezelf! Je leert patronen herkennen. Je onderzoekt hoe je een loopbaanvraag tot de kern kunt terugbrengen. De oefeningen gaan ook over jouw eigen thema's rondom overdracht en tegenoverdracht. Na deze dag ben je je meer bewust van eigen valkuilen en mechanismen in de begeleiding, en heb je het effect van zelfsturing ervaren en hoe je dat bij een klant kunt faciliteren in het Koersonderzoek. Voorafgaand aan dag 2 heb je een aantal huiswerkopdrachten gemaakt, die deze dag worden behandeld.

Resultaat dag 2:

 • Je hebt de volledige structuur van het Koersonderzoek leren kennen.
 • Je weet hoe je mensen kan faciliteren in enkele belangrijke onderdelen van het Koersonderzoek.
 • Je kunt je klanten op een respectvolle manier de spiegel voorhouden.
 • Je bent je meer bewust van je eigen mechanismen en valkuilen.
 • Je gaat tussen dag 2 en 3 verder met het coachen van je proefklant en houdt contact met je medestudent over je vragen.

Dag 3: De praktijk!

De derde en laatste dag wordt besteed aan het uitwisselen van opgedane ervaringen. Voorafgaand aan deze dag heb je de begeleiding van je proefcliënt afgerond. Je reflecteert op je leerervaringen. Er is ruimte om eventuele thema's die nog om aandacht vragen te behandelen. Verder komen de innerlijke hindernissen aan de orde: welke belemmeringen of vragen ben je bij jezelf tegengekomen in je rol als coach?

Resultaat dag 3:

 • Je hebt feedback gekregen van je proefcliënt, medestudenten en de trainer.
 • Je hebt deze feedback vertaald naar leerdoelen en kwaliteiten in je rol, als eventuele loopbaancoach.
 • Je hebt een concreet stappenplan gemaakt om te werken aan je coachingsvaardigheden en het toepassen van biografie, kernkwadranten, levensontwerp en elementenvierhoek en het meest vitaliserende loopbaanperspectief binnen een Koersonderzoek.