VerdiepingVerdieping

VistaNova begeleidt ook loopbaancoaches in hun dagelijkse praktijk

Op veler verzoek bieden wij persoonlijke ondersteuning aan beginnende en/of gevorderde (loopbaan)coaches. Bij het uitoefenen van een coachpraktijk kun je tegen persoonlijke dingen aanlopen of tegen praktische zaken die lastig voelen en energie kosten. Vaak helpt hulp van buiten om er snel beweging in te krijgen en vanuit een betere balans weer in een flow te raken.

Uiteraard is deze ondersteuning maatwerk en wordt in onderling overleg met onze coach en/of supervisor afgestemd.

Je kunt denken aan:

  • Individuele coaching (supervisie): één of meerdere gesprekken met een ervaren coach.
  • Coaching in groepsverband (intervisie): één of meerdere sessies met een ervaren intervisiecoach.
  • Ondernemerscoaching: één of meerdere gesprekken met een ervaren ondernemer.

 

Ben jij een (loopbaan)coach die op zoek is naar een klankbord op individuele basis of in groepsverband?

En ben jij iemand die graag een verdiepingsslag maakt op het vlak van o.a.:

  • systemisch coachen
  • NLP
  • werken met rouw en herstel
  • werken met overdracht & tegenoverdracht
  • ondernemerschap

We bieden dit aan als maatwerkproduct. Het intakegesprek is gratis. Neem contact met ons op en vraag dan naar de details en de mogelijkheden.