Verdiepingstraining Systemisch Loopbaancoachen

Thuiskomen en je koers vinden


Verdiepingstraining Systemisch Loopbaancoachen

In loopbaancoaching ervaren coaches vaak hoe mooi en krachtig het biografisch werk is. Systemisch coachen biedt veel ingangen om bewustzijn over de eigen biografie te vergroten, zodat cliënten nu met meer vrijheid keuzes kunnen maken voor een meer eigen koers. Bij coaching naar een nieuwe loopbaankoers raak je vaak dieperliggende patronen aan. Vaak zeggen cliënten dat ze hun oude patronen nu los willen laten. De systemisch coach zegt: "Je kunt pas van huis gaan als je eerst thuisgekomen bent en ziet wat het je gebracht en gekost heeft". Dat geldt voor jouw cliënt en ook voor jou als coach.

De basisbeweging die systemisch coachen bevordert is dat cliënten in plaats van ergens vanaf willen, erkennen wat hun levensverhaal hen gebracht heeft:
• de kwaliteiten en valkuilen;
• de plek in het gezin en/of in de organisatie;
• de overlevingsstrategieën en levensthema's die in de onderstroom vaak sterk van invloed zijn op het vinden van een nieuwe koers.

Hoe mooi biografisch werk ook kan zijn, soms is het ook een worsteling: hoe ver mag je gaan? Hoe blijf je uit de therapeutenrol? Hoe doe je dat: erkenning geven vanuit meerzijdige partijdigheid? En hoe blijf je als coach aanwezig zonder teveel in het verhaal te gaan? Waar ga je op in en wat laat je liggen?

Deze training verdiept je kennis en kwaliteit in het systemisch coachen, vanuit wat je zelf aan thema's én kwaliteiten als loopbaancoach meebrengt en hoe je kunt werken met systemisch coachen bij loopbaanvragen.

 

Naast theorie over systemisch coachen en leren van elkaars ervaringen oefenen we met je eigen cases en thema's. Je eigen vragen zijn de ingang om in deze training aan de slag te gaan met systemisch coachen.

  • Hoe kun je als loopbaancoach aanwezig zijn en de rode draad van de loopbaanvraag centraal houden?
  • Hoe kun je meer bewustzijn in de patronen in de (loopbaan) biografie bevorderen en minder aandacht geven aan de oorzaak en de gebeurtenissen? 
  • Hoe kom je voorbij het verhaal en de analyses tot de kern?
  • Hoe kun je zelfsturing versterken, vanuit een grondhouding van aanwezig zijn én terughouden "wat je als coach doorhebt en wat je eruit haalt"?

Oud studenten die een korte- of jaaropleiding bij VistaNova/Hoogendijk hebben gedaan.


Agnes Brinkhof heeft jarenlange ervaring in systemisch coachen bij loopbaancoaching en is als trainer verbonden aan VistaNova. Zij is gespecialiseerd in coaching en biografisch werk.

Agnes werkt graag met diepgang, eenvoud en aandacht voor praktische toepasbaarheid.