VistAmuse: Appreciative Inquiry bij groepscoaching

(Loopbaan)coachen van groepen m.b.v. waarderend onderzoek


VistAmuse: Appreciative Inquiry bij groepscoaching

VistAmuse Workshops zijn nascholingsmiddagen voor beginnende en ervaren (loopbaan)coaches. Proef en maak kennis met nieuwe technieken en zienswijzen in combinatie met een netwerkborrel. Voor en door vakgenoten.

Locatie: Biltstraat 200, Utrecht
Datum:  Vrijdag 15 september 2017 van 13.30 tot 17.00 uur met aansluitend een drankje om na te praten.


In steeds meer trainingen en advies trajecten wordt de Appreciative Inquiry (AI) als instrument voor verandering ingezet. In deze workshop maak je kennis met de visie achter AI en de praktische toepasbaarheid om juist bij grootschalige verandertrajecten groepen mensen in beweging te brengen als loopbaanadviseur.

Wat is Appreciative Inquiry (AI)?
AI wordt in het Nederlands vertaald met de term waarderend onderzoek. Met een gestructureerde aanpak in 5 fasen worden mensen meegenomen in een veranderproces. De sleutel van succes van deze aanpak is het uitgangspunt dat mensen zelf met hun succeservaringen de bron vormen voor vernieuwing. Juist de eenvoud van de principes en methode vormt de kracht. Het proces doet een appèl op meerdere kwaliteiten van mensen: participeren, samenwerken, verbeelden, denken en doen. Door deze visie te vervlechten in loopbaan- en mobiliteitstrainingen, creëer je een hoger rendement in kortere tijd.

Tijdens de training neem ik je mee in de visie van AI met de 5 inspirerende achterliggende principes. Hierbij maken we steeds een vertaalslag naar onze beroepspraktijk als loopbaancoach aan de hand van verschillende basisonderdelen van een mobiliteitstraining. Ten slotte verkennen we de 5 fasen van de AI-methode in een loopbaandialoog, zodat je deze aanpak zelf kunt ervaren.

"The capacity for hope is the most significant fact of life. It provides human beings with a sense of destination and the energy to get started." Norman Cousins (Amerikaans journalist).

De (loopbaan)coach die zichzelf verder wil ontwikkelen op het gebied van groepscoaching en op zoek is naar versnellings- en verdiepingsmogelijkheden. Door bewust te worden van de gehanteerde perspectieven van A.I. kun je reflecteren op eigen zienswijze en krijg je een verdiepend instrument in handen om de kracht, kennis en ervaring van groepen effectief in te zetten bij loopbaancoaching.

Ik ben Anezka van de Weg - van Dijk. Na mijn studie sociaal-culturelewetenschappen heb ik diverse leidinggevende en adviserende functies bekleed. Duurzame inzetbaarheid tijdens verandering stond hierbij steeds centraal. Inmiddels heb ik me gespecialiseerd tot loopbaancoach met een start bij het Achmea Transfer Centrum. Toen ik de overstap maakte naar de zorgsector (GGZ en ziekenhuis), werd ik geconfronteerd met een afname aan capaciteit in combinatie met een stijging van het aantal boventallige kandidaten. Hierdoor zag ik me genoodzaakt trainingen in steeds minder tijd uit te voeren. Inmiddels is de oorspronkelijke training gereduceerd van 5 dagen naar 4 dagdelen van 3 uur. Je zou verwachten dat de kandidaten sterk tekort gedaan worden en met het afraffelen van de onderwerpen de tevredenheid onder het vriespunt kelderde. Niets bleek minder waar. Zo was de gemiddelde tevredenheid een 8,8 voor mijn laatste trainingen (Admiraal de Ruyter Ziekenhuis). Inmiddels ben ik tot de conclusie gekomen, dat ik de loopbaantrainingen niet alleen had ingekort, maar vooral ook had verrijkt met AI.

"Boventalligheid vond ik afschuwelijk, maar die training had ik voor geen goud willen missen!"
Citaat uit de evaluaties.