VistAmuse: De zelfsturende ijsberg

Een nieuwe kijk op loopbaanontwikkeling


VistAmuse: De zelfsturende ijsberg

VistAmuse Workshops zijn nascholingsmiddagen voor beginnende en ervaren (loopbaan)coaches. Proef en maak kennis met nieuwe technieken en zienswijzen in combinatie met een netwerkborrel. Voor en door vakgenoten.

Locatie: Biltstraat 200, Utrecht
Datum: donderdag 22 maart 2018 van 13.30 tot 17.00 uur.


In de afgelopen eeuw is er in de kern niet zoveel veranderd bij loopbaanbegeleiding. Nog steeds staat een denkend ik centraal, die informatie verzamelt over zichzelf en de wereld en daarmee beslissingen neemt.
Onder die benadering zit een oud, misleidend, maar hardnekkig mensbeeld. Bevindingen van neurowetenschappers en boeken over het slimme onbewuste hebben er nog weinig invloed op.
In deze workshop bespreken we een wetenschappelijke theorie (de Perceptual Control Theory) die een alternatieve kijk op de menselijke natuur biedt. Deze theorie stamt uit de cybernetica, de wetenschap van het sturen.
We gaan uiteraard in op de vraag wat de consequenties zijn voor de loopbaanadviseur. Een inspiratiebron, die goed aansluit bij de besproken theorie, is Acceptatie en Commitment Training (ACT). Hieruit zullen we een aantal onderdelen bespreken en oefenen.

De workshop start met een korte presentatie over (neuro)wetenschappelijke bevindingen die het 'oude' mensbeeld ondergraven. Vervolgens schetst Tom Luken het alternatief dat de Perceptual Control Theory biedt. Tussendoor maken we het praktisch met ideeën en oefeningen uit de Acceptatie en Commitment benadering. Er zal ruim gelegenheid zijn voor interactie en discussie.

Voor loopbaanadviseurs en andere begeleiders die geïnteresseerd zijn in de grondslagen van ons werk en op zoek zijn naar een frisse, kritische blik daarop. Voor hen die zich afvragen hoe we ontdekkingen over het brein en ontwikkeling beter kunnen toepassen in ons werk. En voor hen die de werking van het onbewuste beter willen begrijpen. Niet om het bewust te maken, maar om de ijsberg beter zijn werk te kunnen laten doen.

Tom Luken is arbeids- en organisatiepsycholoog en onafhankelijk onderzoeker en adviseur bij loopbaanvraagstukken. Hij werkte als beroepskeuzeadviseur, loopbaanbegeleider, ontwikkelaar van methoden en instrumenten, docent Loopbaankunde, lector Career Development, lector Learning & Development, co-hoofdredacteur van vakblad LoopbaanVisie en loopbaanspecialist bij een vakbond. Momenteel voert hij een promotieonderzoek uit naar loopbaanontwikkeling en -begeleiding in het onderwijs. Kernonderwerpen in Toms expertise zijn kiezen, zelfkennis, reflectie, brein en (loopbaan)ontwikkeling.
Hij schreef meer dan 150 publicaties over loopbaanontwikkeling en -begeleiding, die te vinden zijn op http://home.kpn.nl/tluken/publ.htm