De Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur en de methode Hoogendijk, toen en nu

De beginjaren
In het begin van de jaren ‘90 heeft Adriaan Hoogendijk met hulp van o.a. Eva de Waard en Annet Brinkhuis de Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur opgezet. De basisprincipes van het Koersonderzoek zijn uit Amerika over komen waaien. Vanwege de onstuimige groei - de opleiding voorzag blijkbaar in een behoefte - werd Adviesbureau Hoogendijk opgericht. Vele docenten en supervisoren werden getraind om de opleiding te kunnen dragen. Het Koersonderzoek (methode Hoogendijk) werd in Nederland de norm.

De grote groei en Noloc
In de beginjaren van de 21e eeuw groeide de opleiding en het adviesbureau als kool. De Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs en -coaches, groeide mee.
Uiteindelijk groeide het adviesbureau, en het grote aantal opleidingsgroepen, Adriaan boven het hoofd. De crisis kwam er in 2009 overheen en er bleek een nieuw perspectief, bevlogenheid en organisatietalent nodig te zijn voor de continuïteit van de Beroepsopleiding.
In 2010 is het adviesbureau overgenomen en voortgezet als VistaNova in samenwerking met SchoolvoorCoaching. In de markt heeft VistaNova ondertussen een sterke naam opgebouwd. In 2019 is er een nieuwe samenwerking gestart met de GradusGroep.

Coaching en blended-coaching
De Beroepsopleiding werd grondig aangepakt. De coachingsvaardigheden vormen nu de basis voor de begeleiding en het Koersonderzoek vormt de kapstok of rode draad waar een coach op terug kan vallen. Ook hebben we blended-coaching geïntroduceerd als toegevoegde waarde op, maar niet als vervanging voor, face-to-face coaching.

Toekomst
Termen als duurzame inzetbaarheid, zelfsturing en zelfontplooiing zijn onlosmakelijk verbonden met de toekomst van loopbaancoaching. Gelukkig zijn steeds meer werkgevers en werknemers ervan doordrongen dat ze samen in tijd en geld moeten investeren om te werken aan duurzaam werknemerschap. Naast flexwerk en vaste banen komen er gelukkig steeds meer tussenvormen - flexbanen als het ware. Banen voor een bepaalde tijd (van bijvoorbeeld vijf jaar) waarin zowel door werkgever als werknemer geïnvesteerd wordt in de volgende stap.