Persbericht 9 september 2019 Utrecht/Almere


Loopbaanbureau GradusGroep neemt opleider VistaNova over

VistaNova, school voor loopbaan en leiderschap in Utrecht, is overgenomen door GradusGroep, loopbaanbureau uit Almere. Beide organisaties werken landelijk.
  
VistaNova verzorgt o.m. de post-hbo Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur. Zij is met haar "methode Hoogendijk" de belangrijkste speler van kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor de beroepsgroep van loopbaanadviseurs en loopbaancoaches. GradusGroep is een landelijk opererend loopbaanbureau actief in de publieke en private sector. De overname past in het streven van beide bedrijven om bij te dragen aan gezonde en duurzame loopbaanontwikkeling van werknemers in organisaties.

GradusGroep verwacht dankzij haar marktcontacten en positionering meer klanten te kunnen bedienen met het versterken van de kwaliteit van loopbaanmanagement. VistaNova verwacht dankzij de toegenomen marktcontacten een grotere impact te hebben op de effectiviteit van loopbaanbegeleiding door meer goed opgeleide professionals als coaches, managers en HR functionarissen.

De overname is per 30 augustus 2019 geëffectueerd. De operationele overdracht vindt de komende maanden plaats. Beide organisaties behouden hun eigen identiteit.
GradusGroep is vooral actief als begeleider van individuele loopbaantrajecten. De vormen waarin dit kan plaatsvinden zijn bijvoorbeeld outplacement, arbeidsmobiliteit, re-integratie, van werk naar werk trajecten en Appa begeleiding. De aanpak is individu gericht. GradusGroep heeft enige tijd gezocht naar mogelijkheden om de dynamiek in loopbanen preventief inhoud en richting te geven. Opleiden en bijscholen van professionals biedt hiertoe goede mogelijkheden. Daarmee past de nauwe samenwerking met VistaNova in het streven naar een gezonde, dynamische arbeidsmarkt met duurzame loopbanen vorm gegeven door werknemers zelf die daarin professioneel ondersteund worden.

VistaNova werkte de afgelopen jaren nauw samen met SchoolvoorCoaching, gevestigd in Utrecht.
De voormalige directeur van VistaNova, Marc Gnodde, zet zijn loopbaan binnen SchoolvoorCoaching voort.

De dagelijkse leiding van VistaNova is in handen van Suzanne Koppers. De directie van VistaNova wordt gevoerd door Hans van Westen, ook Algemeen Directeur GradusGroep.

Noot voor redactie

Nadere inlichtingen over dit bericht bij:
Hans van Westen, directeur GradusGroep en VistaNova, 036-7604076, en Marc Gnodde, directeur bedrijfsvoering SchoolvoorCoaching, 030-3035271
https://www.gradusgroep.nl/