Uitgeverij Kloosterhof heeft het initiatief genomen tot een prachtige website waar vele publicaties en artikelen uit tijdschriften voor ons vakgebied tegen een kleine vergoeding worden aangeboden.
professioneelbegeleiden.nl

VistaNova ondersteunt dit initiatief van harte.