• Home
 • Trainingen
 • Masterclass Geweldloze communicatie: maak kennis met de basisgesprekstechnieken

Masterclass Geweldloze communicatie:
maak kennis met de basisgesprekstechnieken

In deze masterclass leren we de basis van geweldloze communicatie.

Geweldloze Communicatie kent 4 stappen. Je leert deze stappen toepassen in situaties waarin het lastig is.

Stap 1 Waarneming 
Een waarneming is hoe iets feitelijk gebeurd is. Een waarneming is geen oordeel, etiket, diagnose of interpretatie. Als je een waarneming deelt heb je meer kans dat je spreekt vanuit hetzelfde uitgangspunt.

Stap 2 Gevoel
Gevoelens zijn emoties of gewaarwordingen die jou informatie geven over je behoeften. Je hebt gevoelens als je behoeften niet en gevoelens als je behoeften wel vervuld zijn. We leren gevoelens onder woorden te brengen en semi-gevoelens te onderscheiden van echte gevoelens.

Stap 3 Behoefte
Elk mens heeft dezelfde universele behoeften. Alles wat je doet, denkt of zegt is om je behoefte te vervullen. We leren behoeften van onszelf en anderen onder woorden te brengen.

Stap 4 Verzoek
Door een helder verzoek te doen maak je duidelijk wat een ander kan doen om het leven mooier te maken. Een helder verzoek is positief en in het nu en in actietaal geformuleerd.

We leren deze stappen toe te passen op eigen ingebrachte casussen.

De masterclass is een verrijking voor het leven van elk mens, in privé en in werksituaties. Je leert anderen begrijpen en kunt de ander daardoor ondersteunen. Je begrijpt wat er gebeurt in gesprekken die anders lopen dan je had verwacht en je leert anders te reageren op momenten dat je zelf getriggerd wordt.

Studiebelasting: 16 uur
Data (start): 27 januari + 10 februari 2022
Kosten: € 650 incl. lunch (BTW vrijgesteld)

Download brochure

Aanmelden

Nieuwsbrief

Inspiratie

Dag 1

 • Welkom
 • Introductie
  • Bedoeling van de masterclass en voorstellen. Wie zitten er? Interactieve voorstelronde
 • Ophalen van de leervragen
  • We ontdekken op welke manier en in welke situaties geweldloze communicatie in ons leven kan bijdragen aan ons geluk en dat van de ander
 • Korte inleiding op het gehele model
  • Het hele model wordt kort uitgelegd en de essentie van het model wordt weergegeven
 • Behoeftes herkennen bij jezelf
  • We doen een oefening om de behoeften in jezelf te herkennen
 • Behoefte erkennen bij de ander
  • We doen een oefening om de behoeften in een ander te raden
 • Verschil behoefte en strategie
  • We doen een oefening om het verschil tussen behoefte en strategie te onderscheiden
 • Gevoel herkennen en erkennen.
  • Welke gevoelens herken je bij jezelf? Op welke manier beschrijf je je gevoelens?
 • Verschil tussen gevoel en semi-gevoel
  • Semi-gevoelens zijn brandstof voor conflict. Hoe herken je die? Wat is de werkelijke behoefte en het werkelijke gevoel?
 • Koppeling tussen behoefte en gevoel
  • Hoe kun je je eerlijk uiten met behulp van je gevoelens en behoeftes?

Dag 2

 • Welkom
 • Terugblik op de afgelopen periode
  • We delen met elkaar wat we hebben toegepast in de dagelijkse praktijk. Waar heeft het je geholpen? Wat was lastig?
 • Korte herhaling gevoelens en behoeften
  • We oefenen met zinnen die gevoel en behoeften aangeven
 • Waarneming
  • We leren waar een goede waarneming aan voldoet
 • Oordeel of waarneming?
  • We onderscheiden in voorbeelden of iets een oordeel is of een waarneming
 • Oordelen naar mezelf en de ander
  • Hoe herken ik de jakhals in mezelf en de jakhals naar de ander? Kan een oordeel mij ook helpen?
 • Het verzoek
  • Waaraan voldoet een goed verzoek? Wat is het verschil tussen een verzoek en een eis?
 • Empathisch luisteren
  • We oefenen met empathisch luisteren
 • Het straatje van Geweldloze Communicatie
  • We leren met een eenvoudig voorbeeld hoe het straatje van geweldloze communicatie inzicht kan geven
 • Afsluiting

De masterclass is bedoeld voor:

De masterclass is een verrijking voor het leven van elk mens, in privé en in werksituaties. Je leert anderen begrijpen en kunt de ander daardoor ondersteunen. Je begrijpt wat er gebeurt in gesprekken die anders lopen dan je had verwacht en je leert anders te reageren op momenten dat je zelf getriggerd wordt.

Studie belasting: 16 uur
Data (start): 27 januari + 10 februari 2022
Kosten: € 650 incl. lunch (BTW vrijgesteld)

Download brochure

Aanmelden

Nieuwsbrief

Inspiratie

Dag 1

 • Welkom
 • Introductie
  • Bedoeling van de masterclass en voorstellen. Wie zitten er? Interactieve voorstelronde
 • Ophalen van de leervragen
  • We ontdekken op welke manier en in welke situaties geweldloze communicatie in ons leven kan bijdragen aan ons geluk en dat van de ander
 • Korte inleiding op het gehele model
  • Het hele model wordt kort uitgelegd en de essentie van het model wordt weergegeven
 • Behoeftes herkennen bij jezelf
  • We doen een oefening om de behoeften in jezelf te herkennen
 • Behoefte erkennen bij de ander
  • We doen een oefening om de behoeften in een ander te raden
 • Verschil behoefte en strategie
  • We doen een oefening om het verschil tussen behoefte en strategie te onderscheiden
 • Gevoel herkennen en erkennen.
  • Welke gevoelens herken je bij jezelf? Op welke manier beschrijf je je gevoelens?
 • Verschil tussen gevoel en semi-gevoel
  • Semi-gevoelens zijn brandstof voor conflict. Hoe herken je die? Wat is de werkelijke behoefte en het werkelijke gevoel?
 • Koppeling tussen behoefte en gevoel
  • Hoe kun je je eerlijk uiten met behulp van je gevoelens en behoeftes?

Dag 2

 • Welkom
 • Terugblik op de afgelopen periode
  • We delen met elkaar wat we hebben toegepast in de dagelijkse praktijk. Waar heeft het je geholpen? Wat was lastig?
 • Korte herhaling gevoelens en behoeften
  • We oefenen met zinnen die gevoel en behoeften aangeven
 • Waarneming
  • We leren waar een goede waarneming aan voldoet
 • Oordeel of waarneming?
  • We onderscheiden in voorbeelden of iets een oordeel is of een waarneming
 • Oordelen naar mezelf en de ander
  • Hoe herken ik de jakhals in mezelf en de jakhals naar de ander? Kan een oordeel mij ook helpen?
 • Het verzoek
  • Waaraan voldoet een goed verzoek? Wat is het verschil tussen een verzoek en een eis?
 • Empathisch luisteren
  • We oefenen met empathisch luisteren
 • Het straatje van Geweldloze Communicatie
  • We leren met een eenvoudig voorbeeld hoe het straatje van geweldloze communicatie inzicht kan geven
 • Afsluiting

Wat levert deelname aan deze masterclass op?

De cursisten hebben aan het einde van de tweedaagse een helder beeld van het model van Geweldloze Communicatie. Ze kennen de stappen en weten ook wat de valkuilen zijn per stap. Ze kunnen lastige situaties analyseren met behulp van het model en kunnen denken vanuit gevoel en behoefte van zichzelf en van de ander. Ze kennen het verschil tussen oordeel en waarneming en weten wat de kenmerken zijn van een helder verzoek. Het is een instrument om helderheid te krijgen dat de coach bij coachees kan inzetten.

Studie belasting: 16 uur
Data (start): 27 januari + 10 februari 2022
Kosten: € 650 incl. lunch (BTW vrijgesteld)

Download brochure

Aanmelden

Nieuwsbrief

Inspiratie

Dag 1

 • Welkom
 • Introductie
  • Bedoeling van de masterclass en voorstellen. Wie zitten er? Interactieve voorstelronde
 • Ophalen van de leervragen
  • We ontdekken op welke manier en in welke situaties geweldloze communicatie in ons leven kan bijdragen aan ons geluk en dat van de ander
 • Korte inleiding op het gehele model
  • Het hele model wordt kort uitgelegd en de essentie van het model wordt weergegeven
 • Behoeftes herkennen bij jezelf
  • We doen een oefening om de behoeften in jezelf te herkennen
 • Behoefte erkennen bij de ander
  • We doen een oefening om de behoeften in een ander te raden
 • Verschil behoefte en strategie
  • We doen een oefening om het verschil tussen behoefte en strategie te onderscheiden
 • Gevoel herkennen en erkennen.
  • Welke gevoelens herken je bij jezelf? Op welke manier beschrijf je je gevoelens?
 • Verschil tussen gevoel en semi-gevoel
  • Semi-gevoelens zijn brandstof voor conflict. Hoe herken je die? Wat is de werkelijke behoefte en het werkelijke gevoel?
 • Koppeling tussen behoefte en gevoel
  • Hoe kun je je eerlijk uiten met behulp van je gevoelens en behoeftes?

Dag 2

 • Welkom
 • Terugblik op de afgelopen periode
  • We delen met elkaar wat we hebben toegepast in de dagelijkse praktijk. Waar heeft het je geholpen? Wat was lastig?
 • Korte herhaling gevoelens en behoeften
  • We oefenen met zinnen die gevoel en behoeften aangeven
 • Waarneming
  • We leren waar een goede waarneming aan voldoet
 • Oordeel of waarneming?
  • We onderscheiden in voorbeelden of iets een oordeel is of een waarneming
 • Oordelen naar mezelf en de ander
  • Hoe herken ik de jakhals in mezelf en de jakhals naar de ander? Kan een oordeel mij ook helpen?
 • Het verzoek
  • Waaraan voldoet een goed verzoek? Wat is het verschil tussen een verzoek en een eis?
 • Empathisch luisteren
  • We oefenen met empathisch luisteren
 • Het straatje van Geweldloze Communicatie
  • We leren met een eenvoudig voorbeeld hoe het straatje van geweldloze communicatie inzicht kan geven
 • Afsluiting

Informatie over de trainer

 

Elly van Wageningen
Ooit startte ik mijn werkzame leven als leerkracht op een basisschool. Daarna werd ik onderwijsadviseur en tenslotte was ik manager bij een onderwijsadviesbureau. 6 Jaar lang was ik wethouder in Lelystad en nu ben ik trainer Geweldloze Communicatie.

Geweldloze Communicatie kwam in mijn leven toen ik het boek erover kreeg van mijn zus. Ik las het en het raakte mij. Ik had een groot verlangen om meer rust en vrede te ervaren in mijn leven als echtgenote, moeder en toen als manager. Dit sloot aan bij hoe ik er voor anderen wilde zijn zonder mezelf tekort te doen. Ik heb het leren toepassen en het heeft mij zoveel meer gebracht dan ik ooit had gedacht. Het heeft mijn leven verrijkt. Ik verlang ernaar bij te dragen aan het welzijn van anderen door het gedachtengoed van Geweldloze Communicatie via trainingen te verspreiden.

Studie belasting: 16 uur
Data (start): 27 januari + 10 februari 2022
Kosten: € 650 incl. lunch (BTW vrijgesteld)

Download brochure

Aanmelden

Nieuwsbrief

Inspiratie

Dag 1

 • Welkom
 • Introductie
  • Bedoeling van de masterclass en voorstellen. Wie zitten er? Interactieve voorstelronde
 • Ophalen van de leervragen
  • We ontdekken op welke manier en in welke situaties geweldloze communicatie in ons leven kan bijdragen aan ons geluk en dat van de ander
 • Korte inleiding op het gehele model
  • Het hele model wordt kort uitgelegd en de essentie van het model wordt weergegeven
 • Behoeftes herkennen bij jezelf
  • We doen een oefening om de behoeften in jezelf te herkennen
 • Behoefte erkennen bij de ander
  • We doen een oefening om de behoeften in een ander te raden
 • Verschil behoefte en strategie
  • We doen een oefening om het verschil tussen behoefte en strategie te onderscheiden
 • Gevoel herkennen en erkennen.
  • Welke gevoelens herken je bij jezelf? Op welke manier beschrijf je je gevoelens?
 • Verschil tussen gevoel en semi-gevoel
  • Semi-gevoelens zijn brandstof voor conflict. Hoe herken je die? Wat is de werkelijke behoefte en het werkelijke gevoel?
 • Koppeling tussen behoefte en gevoel
  • Hoe kun je je eerlijk uiten met behulp van je gevoelens en behoeftes?

Dag 2

 • Welkom
 • Terugblik op de afgelopen periode
  • We delen met elkaar wat we hebben toegepast in de dagelijkse praktijk. Waar heeft het je geholpen? Wat was lastig?
 • Korte herhaling gevoelens en behoeften
  • We oefenen met zinnen die gevoel en behoeften aangeven
 • Waarneming
  • We leren waar een goede waarneming aan voldoet
 • Oordeel of waarneming?
  • We onderscheiden in voorbeelden of iets een oordeel is of een waarneming
 • Oordelen naar mezelf en de ander
  • Hoe herken ik de jakhals in mezelf en de jakhals naar de ander? Kan een oordeel mij ook helpen?
 • Het verzoek
  • Waaraan voldoet een goed verzoek? Wat is het verschil tussen een verzoek en een eis?
 • Empathisch luisteren
  • We oefenen met empathisch luisteren
 • Het straatje van Geweldloze Communicatie
  • We leren met een eenvoudig voorbeeld hoe het straatje van geweldloze communicatie inzicht kan geven
 • Afsluiting

Handig om te weten:

 • De investering voor deze training bedraagt €650,-, incl. lunch, koffie, thee en kleine versnaperingen
 • De opleidingsdagen zijn op 27 januari en 10 februari 2022 van 10.00 tot 17.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
 • Locatie: Vista Nova – Stadsring 105 in Amersfoort

 

 • Maximaal 8 deelnemers
 • De masterclass wordt op HBO-niveau gegeven
 • Aan het eind van masterclass ontvang je een certificaat van deelname
Studie belasting: 16 uur
Data (start): 27 januari + 10 februari 2022
Kosten: € 650 incl. lunch (BTW vrijgesteld)

Download brochure

Aanmelden

Nieuwsbrief

Inspiratie

Dag 1

 • Welkom
 • Introductie
  • Bedoeling van de masterclass en voorstellen. Wie zitten er? Interactieve voorstelronde
 • Ophalen van de leervragen
  • We ontdekken op welke manier en in welke situaties geweldloze communicatie in ons leven kan bijdragen aan ons geluk en dat van de ander
 • Korte inleiding op het gehele model
  • Het hele model wordt kort uitgelegd en de essentie van het model wordt weergegeven
 • Behoeftes herkennen bij jezelf
  • We doen een oefening om de behoeften in jezelf te herkennen
 • Behoefte erkennen bij de ander
  • We doen een oefening om de behoeften in een ander te raden
 • Verschil behoefte en strategie
  • We doen een oefening om het verschil tussen behoefte en strategie te onderscheiden
 • Gevoel herkennen en erkennen.
  • Welke gevoelens herken je bij jezelf? Op welke manier beschrijf je je gevoelens?
 • Verschil tussen gevoel en semi-gevoel
  • Semi-gevoelens zijn brandstof voor conflict. Hoe herken je die? Wat is de werkelijke behoefte en het werkelijke gevoel?
 • Koppeling tussen behoefte en gevoel
  • Hoe kun je je eerlijk uiten met behulp van je gevoelens en behoeftes?

Dag 2

 • Welkom
 • Terugblik op de afgelopen periode
  • We delen met elkaar wat we hebben toegepast in de dagelijkse praktijk. Waar heeft het je geholpen? Wat was lastig?
 • Korte herhaling gevoelens en behoeften
  • We oefenen met zinnen die gevoel en behoeften aangeven
 • Waarneming
  • We leren waar een goede waarneming aan voldoet
 • Oordeel of waarneming?
  • We onderscheiden in voorbeelden of iets een oordeel is of een waarneming
 • Oordelen naar mezelf en de ander
  • Hoe herken ik de jakhals in mezelf en de jakhals naar de ander? Kan een oordeel mij ook helpen?
 • Het verzoek
  • Waaraan voldoet een goed verzoek? Wat is het verschil tussen een verzoek en een eis?
 • Empathisch luisteren
  • We oefenen met empathisch luisteren
 • Het straatje van Geweldloze Communicatie
  • We leren met een eenvoudig voorbeeld hoe het straatje van geweldloze communicatie inzicht kan geven
 • Afsluiting

Reviews

Er zijn nog geen reviews

Studie belasting: 16 uur
Data (start): 27 januari + 10 februari 2022
Kosten: € 650 incl. lunch (BTW vrijgesteld)

Download brochure

Aanmelden

Nieuwsbrief

Inspiratie

Dag 1

 • Welkom
 • Introductie
  • Bedoeling van de masterclass en voorstellen. Wie zitten er? Interactieve voorstelronde
 • Ophalen van de leervragen
  • We ontdekken op welke manier en in welke situaties geweldloze communicatie in ons leven kan bijdragen aan ons geluk en dat van de ander
 • Korte inleiding op het gehele model
  • Het hele model wordt kort uitgelegd en de essentie van het model wordt weergegeven
 • Behoeftes herkennen bij jezelf
  • We doen een oefening om de behoeften in jezelf te herkennen
 • Behoefte erkennen bij de ander
  • We doen een oefening om de behoeften in een ander te raden
 • Verschil behoefte en strategie
  • We doen een oefening om het verschil tussen behoefte en strategie te onderscheiden
 • Gevoel herkennen en erkennen.
  • Welke gevoelens herken je bij jezelf? Op welke manier beschrijf je je gevoelens?
 • Verschil tussen gevoel en semi-gevoel
  • Semi-gevoelens zijn brandstof voor conflict. Hoe herken je die? Wat is de werkelijke behoefte en het werkelijke gevoel?
 • Koppeling tussen behoefte en gevoel
  • Hoe kun je je eerlijk uiten met behulp van je gevoelens en behoeftes?

Dag 2

 • Welkom
 • Terugblik op de afgelopen periode
  • We delen met elkaar wat we hebben toegepast in de dagelijkse praktijk. Waar heeft het je geholpen? Wat was lastig?
 • Korte herhaling gevoelens en behoeften
  • We oefenen met zinnen die gevoel en behoeften aangeven
 • Waarneming
  • We leren waar een goede waarneming aan voldoet
 • Oordeel of waarneming?
  • We onderscheiden in voorbeelden of iets een oordeel is of een waarneming
 • Oordelen naar mezelf en de ander
  • Hoe herken ik de jakhals in mezelf en de jakhals naar de ander? Kan een oordeel mij ook helpen?
 • Het verzoek
  • Waaraan voldoet een goed verzoek? Wat is het verschil tussen een verzoek en een eis?
 • Empathisch luisteren
  • We oefenen met empathisch luisteren
 • Het straatje van Geweldloze Communicatie
  • We leren met een eenvoudig voorbeeld hoe het straatje van geweldloze communicatie inzicht kan geven
 • Afsluiting

Geweldloze communicatie

In het college Geweldloze Communicatie (G.C.) neemt Elly van Wageningen je mee in haar eigen reis met G.C. Ze geeft praktische voorbeelden en handvatten om hier zelf mee aan de slag te gaan.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.