Vergroten van de wetenschappelijke basis

Frank van der Mijn over onze nieuwe Beroepsopleiding tot Loopbaancoach

Vernieuwde beroepsopleiding
Bij de vernieuwing van de Beroepsopleiding tot Loopbaancoach bij Vista Nova zijn we meer dan voorheen gaan onderzoeken wat de wetenschappelijke basis van – laten we zeggen – het begeleiden van anderen nu eigenlijk is. Coaches en hun opleidingen maken vaak gebruik van allerlei soorten interventies die mooi en zinvol kunnen zijn, maar waar het nogal eens ontbreekt aan een goede theoretische of empirische onderbouwing. Ondertussen heeft de wetenschap de laatste decennia echter niet stilgezeten. We weten nu veel beter dan voorheen hoe het brein werkt en ons gedrag bepaalt, hoe we leren en ontwikkelen, welke motivatoren er zijn om ‘in beweging te komen’ en hoe de systemen waar wij allemaal onderdeel van zijn (gezin, organisatie, samenleving) onze normen en waarden én ons gedrag en positie beïnvloeden. Wij vinden dat onze opleidingsprogramma’s en de loopbaancoaches die we opleiden van zulke ontwikkelingen en kennis op de hoogte moeten zijn. Sterker nog, naast een ruime voorraad aan menselijke kwaliteiten vinden we dat dergelijke kennis zelfs behoort tot de professionele basis van waaruit wij onze interventies doen. Meer dan voorheen nemen we deze kennis dan ook mee bij de actualisering van de opleiding.

We weten nu veel beter dan voorheen hoe het brein werkt en ons gedrag bepaalt

Ontwikkelingen in de samenleving
Naast het vergroten van de wetenschappelijke basis van de opleiding zijn er ook in de samenleving ontwikkelingen gaande die we nadrukkelijker mee willen nemen in de opleiding. Denk aan thema’s als inclusiviteit, diversiteit, duurzame inzetbaarheid, trends op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in organisaties. Kortom, de opleiding krijgt niet alleen meer fundament, maar verbreedt zich ook. En dit alles dient zich natuurlijk te vertalen in het curriculum en naar de verschillende onderdelen zoals literatuurstudie, opleidingsbijeenkomsten en supervisie.

De opleiding krijgt niet alleen meer fundament, maar verbreedt zich ook

Onze eigen drijfveren tot voortdurende verbetering en actualisering van de opleiding worden natuurlijk ook gevoed door de verdere professionalisering van het vakgebied. Beroepsvereniging Noloc is hier de trendsetter en bepaalt steeds sterker de richtlijnen voor beroepsuitoefening, althans voor wie zich wil laten certificeren. Aan het keurmerk Noloc worden dan ook steeds meer kwaliteitseisen verbonden, waar wij als opleiding recht aan willen doen. Nu Noloc heeft besloten om ook beroepsopleidingen te gaan accrediteren, hebben wij ons voorgenomen tot de beste beroepsopleiding in Nederland te blijven behoren, met de nadruk op ‘blijven’…

Frank van der Mijn mei 2022


Voor meer informatie over de nieuwe Beroepsopleiding tot Loopbaancoach, klik hier!

Meer overzicht?
Filter hier op een categorie

Alle items
Interview
Nieuws
Blog

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.