Antje Dekker • docent

Antje begon haar loopbaan als maatschappelijk werkster in een volksbuurt in Tilburg. Daar leerde ze wat achterstelling met mensen doet, en hoe ingesleten en vanzelfsprekend mechanismen van maatschappelijke uitsluiting zijn. Maar ook hoe veerkrachtig mensen juist in hele zware omstandigheden (kunnen) zijn en hoe subtiel verzet kan worden gepleegd tegen onderdrukking.  

De basis voor haar drijfveren in werk en leven is in deze baan gelegd. Die drijfveren zijn: benoemen en opheffen van ongelijkheid, doorbreken van patronen tussen hulpvragers en hulpgevers en oefenen in het aangaan van wederkerige relaties. Zelfreflectie en open staan voor de inbreng van de ander zijn daarbij voor haar onontbeerlijk. 

Antje is academisch opgeleid in de wijsbegeerte/taalfilosofie en in bedrijfswetenschappen/strategisch management. Ze verbindt brede intellectuele belangstelling met meer praktische inzichten en toepasbaarheid. Antje werkte in het veld van de maatschappelijke dienstverlening, jeugdhulpverlening, gemeentelijke overheid en waterschappen. De laatste 35 jaar als leidinggevende en (algemeen) directeur. Voor haar is de kern van leidinggeven dat medewerkers in staat worden gesteld hun werk met resultaat en plezier te doen. Dat betekent ook: duidelijk en eerlijk zijn over verwachtingen en kwaliteit, zowel naar medewerkers en samenleving als naar zichzelf. Integriteit en maatschappelijke betrokkenheid zijn in haar werk altijd essentiële waardes geweest. 

Het is in de praktijk van elke loopbaancoach wenselijk dat mensen zich bewust zijn van de grondslag van hun eigen waarde-opvattingen

Als docent Ethiek legt Antje de nadruk op leren om kritisch na te denken over de eigen ethische opvattingen en over maatschappelijke normen. Waarden en normen zijn niet per definitie absoluut en altijd geldend; het is in de praktijk van elke loopbaancoach wenselijk dat mensen zich bewust zijn van de grondslag van hun eigen waarde-opvattingen. Het gaat haar dus om onderzoeken en bevragen van (vanzelfsprekende) opvattingen over waarden en normen.  

Antje woont in Eindhoven, komt uit een gezin van 5 kinderen en is trotse oma van 10 kleinkinderen. Naast docent is ze nu actief als vrijwilligster bij onder andere de Stadsakkers in Eindhoven en de Hovense Herenboeren. Ook is ze lid van de Rekenkamer Best en de Rekenkamer Waalre. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.