Klachtenprocedure

Versie 5 maart 2021

Beste klant,

Wij doen iedere dag ons uiterste best om u een opleiding aan te bieden die uw verwachtingen overtreft. 

Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval vragen wij u om dat te bespreken met uw contactpersoon van Vista Nova.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. In deze klachtenprocedure leggen we uit hoe u dat kunt doen.

Waarover kan ik een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over het gedrag van Vista Nova, haar medewerkers en/of de door Vista Nova ingeschakelde externe personen.

Let op:

U kunt pas een klacht indienen nadat u de situatie waar u ontevreden over bent, hebt besproken met uw contactpersoon van Vista Nova.

Gaat uw klacht over iets dat langer dan een jaar geleden is gebeurd? Dan hoeven we uw klacht niet meer in behandeling te nemen. In bijzondere gevallen kunnen we dat echter alsnog doen.

Wat zet ik in mijn klacht?
Om uw klacht goed te kunnen behandelen, vragen wij u om in elk geval het volgende in uw klacht te zetten:

  • Uw naam en contactgegevens
  • Uw klacht en een toelichting daarop
  • Welke oplossing u voor uw klacht zou willen

Hoe dien ik een klacht in?
U kunt uw klacht het beste schriftelijk indienen. U kunt uw klacht per mail sturen naar: klachten@vistanova.nl

Of per post naar:
Vista Nova B.V.
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Stadsring 105
3811 HP Amersfoort

Wie behandelt mijn klacht?Uw klacht wordt behandeld door onze onafhankelijke klachtenfunctionaris, mevrouw Marly Klein. Zij is speciaal aangesteld om als externe adviseur eventuele klachten binnen Vista Nova te beoordelen. Daardoor kan ze objectief naar uw klacht kijken.

Vertrouwelijkheid
Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. 

Met onze klachtenfunctionaris en onze andere medewerkers hebben we een geheimhoudingsovereenkomst gesloten. 

Wat gebeurt er na het indienen van mijn klacht?
Binnen één week: ontvangstbevestiging 
Uiterlijk één week na ontvangst van uw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging.

Onderzoek door onze klachtenfunctionaris
Onze klachtenfunctionaris gaat uw klacht zo snel mogelijk na ontvangst onderzoeken. Ze zal daarvoor contact met u opnemen, zodat u uw verhaal persoonlijk kunt vertellen. 

Ook zal de klachtenfunctionaris bij ons informatie inwinnen over uw klacht. Dat kan bijvoorbeeld via een gesprek met uw contactpersoon bij Vista Nova, onze directie of een docent die bij uw klacht betrokken is. Onze klachtenfunctionaris overlegt uiteraard eerst met u voordat zij uw klacht met ons bespreekt.  

Wanneer onze klachtenfunctionaris voldoende weet over uw klacht, zal zij uw klacht beoordelen. 

Binnen zes weken: beslissing klachtenfunctionaris
Binnen zes weken na het indienen van uw klacht krijgt u de schriftelijke beslissing van onze klachtenfunctionaris. Ook wij krijgen een kopie van die beslissing. 

Bent u het niet eens met de beslissing van de klachtenfunctionaris? Dan staan de reguliere rechtsmiddelen voor u open. 

Voor ons is de beslissing van de klachtenfunctionaris bindend. 

Verlenging beslistermijn
Heel soms heeft uw klacht een langere behandeltermijn nodig. Als dat zo is, laat  onze klachtenfunctionaris dat schriftelijk aan u weten. Dat doet zij binnen zes weken na het indienen van uw klacht. Zij legt u dan ook uit waarom er meer tijd nodig is. Bovendien laat ze weten wanneer u uitsluitsel kunt verwachten. 

Registratie en bewaartermijn
Onze klachtenfunctionaris registreert in onze administratie de klachten die binnenkomen en de manier waarop zij worden afgehandeld. 

Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot uw klacht bewaren we nog vijf jaar nadat uw klacht helemaal is afgehandeld. Daarna worden ze verwijderd of vernietigd.

Meer weten?
Heeft u nog vragen over de klachtenprocedure? Dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via welkom@vistanova.nl of marlyklein@vistanova.nl. Telefonisch kunt u ons bereiken op 033 – 30 38 777.

Vragen over de behandeling van uw individuele klacht kunt u het beste richten aan onze klachtenfunctionaris. In uw ontvangstbevestiging vindt u haar contactgegevens.

Hartelijke groet,

Namens Vista Nova B.V.
Hans van Westen
Algemeen Directeur

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.