Klachtenprocedure

Versie 20 november 2020

Beste klant,

Wij doen ons uiterste best om u een opleiding aan te bieden die uw verwachtingen overtreft.
Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval vragen wij u om dat te bespreken met uw contactpersoon van Vista Nova.
Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. In deze klachtenprocedure leggen we uit hoe u dat kunt doen.

Waarover kan ik een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over het gedrag van Vista Nova, haar medewerkers en/of de door Vista Nova ingeschakelde externe personen.

Let op
U kunt pas een klacht indienen nadat u de situatie waar u ontevreden over bent, hebt besproken met uw contactpersoon van Vista Nova.
Gaat uw klacht over iets dat langer dan een jaar geleden is gebeurd? Dan hoeven we uw klacht niet meer in behandeling te nemen. In bijzondere gevallen kunnen we dat echter alsnog doen

Wat zet ik in mijn klacht?
Om uw klacht goed te kunnen behandelen, vragen wij u om in elk geval het volgende in uw klacht te zetten:

  • Uw naam en contactgegevens
  • Uw klacht en een toelichting daarop
  • Welke oplossing u voor uw klacht zou willen

De behandeling van de door u verstrekte gegevens vindt plaats met inachtneming van ons privacyreglement.

Hoe dien ik een klacht in?
U kunt uw klacht het beste schriftelijk indienen. U kunt uw klacht per mail sturen naar: klachten@vistanova.nl

Of per post naar:
Vista Nova B.V.
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Stadsring 105
3811 HP Amersfoort

Wie behandelt mijn klacht?
Uw klacht wordt behandeld door onze onafhankelijke klachtenfunctionaris, mevrouw Marly Klein. Zij is speciaal aangesteld om als externe adviseur eventuele klachten binnen Vista Nova te beoordelen. Daardoor kan ze objectief naar uw klacht kijken.

Onze klachtenfunctionaris behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Zij informeert andere personen alleen over uw klacht als u daar toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw klacht.

Wat gebeurt er na het indienen van mijn klacht?
Uiterlijk één week na ontvangst van uw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging.

Onze klachtenfunctionaris gaat uw klacht zo snel mogelijk na ontvangst onderzoeken. Ze zal daarvoor contact met u opnemen, zodat u uw verhaal persoonlijk kunt vertellen. Ook zal de klachtenfunctionaris bij ons informatie inwinnen over uw klacht. Dat kan bijvoorbeeld via een gesprek met uw contactpersoon bij Vista Nova, onze directie of een docent die bij uw klacht betrokken is.

Als onze klachtenfunctionaris genoeg weet over uw klacht, zal zij uw klacht beoordelen. Binnen zes weken na het indienen van uw klacht, krijgt u schriftelijk een inhoudelijke reactie van onze klachtenfunctionaris met daarin een voorstel voor een oplossing. Zowel u als Vista Nova ontvangen deze reactie.

U heeft vervolgens twee weken om op de voorgestelde oplossing te reageren. Uw reactie stuurt u aan onze klachtenfunctionaris en rechtstreeks aan ons.

Na ontvangst van uw reactie nemen wij een besluit over wij hoe we zullen omgaan met uw klacht. We laten dit binnen 4 weken aan u weten. Als we afwijken van de oplossing van de klachtenfunctionaris, leggen we daarbij ook uit waarom we dat doen.

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan staan uiteraard de reguliere rechtsmiddelen voor u open.

Meer weten?
Heeft u nog vragen over de klachtenprocedure? Dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via welkom@vistanova.nl of marlyklein@vistanova.nl. Telefonisch kunt u ons bereiken op 033 – 30 38 777.

Vragen over de behandeling van uw individuele klacht kunt u het beste richten aan onze klachtenfunctionaris. In uw ontvangstbevestiging vindt u haar contactgegevens.

Hartelijke groet,

Namens Vista Nova B.V.
Hans van Westen
Algemeen Directeur