Veelgestelde vragen

 

Onze LinkedIn community, "Studenten en ex-studenten van de Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur, methode Hoogendijk", staat open voor alle studenten en gediplomeerden van de Beroepsopleiding tot loopbaanadviseur. Om deel te kunnen nemen moet je wel een LinkedIn account hebben.

Klik hier om je aan te melden voor onze Linkedin community

Via onze website kun je je aanmelden voor al onze opleidingen via de opleidingskalender in de balk bovenin deze pagina.

Bij een aantal opleidingen en trainingen maakt een persoonlijk - of telefonisch intakegesprek deel uit van de aanmelding. We nemen contact met je op om dit gesprek te plannen.
In dit intakegesprek kun je al je persoonlijke vragen stellen en zal besproken worden of de opleiding of training aansluit bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Nee, de literatuur is niet inbegrepen en moet je zelf aanschaffen.

De bijeenkomsten vinden plaats in de omgeving van Utrecht. De locatie van de individuele supervisiegesprekken wordt in overleg met de supervisor bepaald. De plaats van de intervisiebijeenkomsten plan je samen met je medestudenten. 

Proefcliënten zoek je zelf en kun je uitwisselen met je medestudenten. De ervaring leert dat iedereen wel iemand met een loopbaanvraag kent in zijn omgeving.

De studiebelasting bedraagt ca. 600 uur. Het is goed om uit te gaan van ongeveer 3 à 4 dagdelen per week. Dit is inclusief de bijeenkomsten, supervisiegesprekken, intervisie, proefcliënten en literatuurstudie.

Bij succesvolle afronding van de Beroepopleiding tot Loopbaanadviseur ontvangt u een diploma van de Stichting Post-HBO en een diploma van VistaNova. Met dit diploma kun je een aanvraag tot Erkend Coach indienen bij St!R

Het Bezielingsspel kan besteld worden via de website van Adriaan Hoogendijk:
www.hoogendijkcoaching.nl

St!R is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties van supervisoren, coaches en overige professioneel begeleiders beheert voor derden. St!R staat voor de Stichting Registratie, waaronder de registers van supervisoren en coaches zijn ondergebracht.

Volgens de statuten is de doelstelling van St!R:
- het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van bij beroepsverenigingen aangesloten leden op het gebied van organisatieadvies, supervisie, loopbaanbegeleiding, mediation en aanverwante begeleidingsvormen;
- het realiseren van een breed gedragen en onafhankelijke certificering voor zowel opleidingen als professioneel begeleiders;
- het fungeren als gesprekspartner voor vertegenwoordigers van de hiervoor genoemde beroepsverenigingen;
- het (inter-)nationaal uitwisselen van inzichten en ontwikkelingen met zusterorganisaties op het gebied van certificering en registratie en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Zie verder: www.stir.nu