Kleur bekennen

College Vista Nova: Kleur bekennen

Mensen verschillen van elkaar; hebben verschillende kleuren. Je échte kleur laten zien heeft veel voordelen. Je bent zichtbaarder, onderscheidender, waardevoller en herkenbaarder voor anderen. Voor organisaties geldt dat pas wanneer zij echt kleur bekennen en weten welke rol zij hebben te vervullen, duurzame groei en vernieuwing mogelijk is.