Effectief begeleiden op identiteitsniveau 2

Effectief begeleiden op identiteitsniveau 2

Over hechting, rouw en betekenisgeving in je loopbaan

Wat heeft hechting met rouwen te maken en hoe kan dat van invloed zijn op hoe je vorm geeft aan je werk en loopbaan? Hoe kun je betekenis geven aan verlieservaringen en hoe kun je – als begeleider – potentie vrij maken door op onderzoek te gaan naar de betekenis van verlieservaringen?

Het ‘kompas’ voor deze reis wordt gevormd door de transitiecirkel, waarvan we in deze masterclass de linkerzijde zullen verkennen om met elkaar te onderzoeken hoe je als begeleider letterlijk en figuurlijk de cirkel rond kunt maken. Grondstof voor de oefeningen zijn je eigen verlieservaringen als begeleider, zodat je ook meer leert over de beweging(en) die je zelf maakt als het om afscheid nemen gaat.

De trainer schreef in 2018 een boek ‘Ontketen jezelf’ over alles wat ze leerde in de honderden gesprekken die ze als psychologe voerde met mensen over loopbaan- en levensvragen en over (gebrek aan) bezieling. In de jaren na het verschijnen van het boek leerde zij dat Ontketen jezelf vooral is ontstaan vanuit een behoefte aan een betekenisvol verhaal over zichzelf.

In deze masterclass deelt zij openhartig over haar eigen reis tussen de leegte en de liefde die zij zelf ervoer in haar loopbaan en leven en gaan we met het volgende aan de slag:

 • Korte theoretische verkenning van het werken op identiteitsniveau en waarin dat anders is dan wat we gewend zijn.
 • Het verband tussen hechting en rouw.
 • Met behulp van de transitiecirkel gaan we in dialoog over thema’s als afscheid nemen, rouwen en betekenisgeving op je eigen levenslijn en krijg je tools aangereikt om hierover ook verdiepend met cliënten aan de slag te gaan.

We bieden 2 masterclasses ‘Effectief begeleiden op identiteitsniveau’ aan. Deze dagen kunnen in willekeurige volgorde en los van elkaar gevolgd worden.

Systemisch Loopbaancoachen

Training Systemisch Loopbaancoachen

Loopbaancoaching wordt vaak samengevat als de drieslag: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Deze individuele gerichtheid doet geen recht aan de verbinding die mensen ervaren en de patronen die daarin zijn ontstaan, in de eigen biografie en in de organisatie. Systemisch coachen leert je expliciet aandacht te besteden aan de patronen die mensen in werk en leven hebben ontwikkeld: waar ze je cliënt van dienst zijn en waar (niet meer) passend.

In deze eendaagse training werken we met de 3 lagen van systemisch coachen:

 • Niemand kan weg: in- en uitsluiten
 • Je plek in de ordening, in werk en in je gezin van herkomst
 • Balans geven en nemen

Het gaat dan niet alleen om biografisch werk, ook om zicht op de systemische dynamiek in de organisatie, bijvoorbeeld tijdens de intake. Werken met meerzijdige partijdigheid. En over keuzes maken: ‘ja’ zeggen tegen een andere baan, is ook ‘nee’ zeggen tegen je huidige werksetting. De cliënt kiest, de loopbaancoach biedt door zijn open grondhouding de ruimte om de systemische gelaagdheid te onderzoeken, zonder oordeel.

In deze training werken we met de methodiek, aan de hand van je eigen casuïstiek en vragen over jouw rol. We werken niet met opstellingen, wel met vloerankers en poppetjes om het systeem in beeld te brengen. 

Je krijgt vooraf een artikel opgestuurd over Systemisch coachen en loopbaancoaching.

Meer info over onze opleiding tot loopbaancoach • informatiebijeenkomst

Tijdens onze informatiebijeenkomsten maak je kennis met de Beroepsopleiding tot Loopbaancoach en andere opleidingen en diensten van Vista Nova. 

De bijeenkomst vindt plaats van 16.30 – 18.30 uur en is vrij van kosten. Vooraf aanmelden voor de informatiemiddag is noodzakelijk.
Locatie: Stadsvilla Vista Nova – Stadsring 105 – 3811 HP Amersfoort

Heb je nog vragen? Neem telefonisch of per mail contact met ons op en we beantwoorden jouw vragen met veel plezier: 033 30 38 777 of welkom@vistanova.nl.

We hopen je binnenkort te mogen ontmoeten.

De Beroepsopleiding tot Loopbaancoach is Noloc-geaccrediteerd.

Tevens kun je gebruik maken van STAP-budget bij deze opleiding!

Koersonderzoek technieken en arbeidsmarktbenadering

Koersonderzoek technieken en arbeidsmarktbenadering

Natuurlijk zijn mensen zelf verantwoordelijk voor hun loopbaan. Maar vaak kun je – als HR adviseur of coach – mensen al met een paar gesprekken verder op weg helpen. Tijdens de vierdaagse training Koersonderzoek technieken en arbeidsmarktbenadering leer je werken met enkele essentiële onderdelen van het Koersonderzoek, zoals biografie, kernkwadranten, de elementenleer, je professionele missie en de arbeidsmarkt op!

Het interactieve lesaanbod bevat lesdagen op locatie, e-coaching en praktijkopdrachten. De training wordt gegeven door ervaren loopbaancoaches.

Voorafgaand aan de eerste lesdag krijg je het trainingsmateriaal digitaal toegestuurd. Theorie en huiswerkopdrachten worden tussentijds gelezen, zodat op de trainingsdagen zelf zoveel mogelijk geoefend kan worden. Ook doorloop je met een of meerdere medestudenten zelf het Koersonderzoek om zo ervaring op te doen door het zelf te ervaren en een ander te coachen. Voor wie graag meer wil oefenen is er de mogelijkheid om ook een proefcliënt te coachen met deze methode. Na afloop van de opleiding blijf je levenslang digitaal toegang houden tot het materiaal en word je op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Voor deelname wordt een individuele intake afgenomen (persoonlijk of online), waarbij onder meer je doelstellingen en leerwensen aan de orde komen. 

Koersonderzoek technieken en arbeidsmarktbenadering is Noloc-geaccrediteerd.

Wil je gebruik maken van STAP-budget? Schrijf je dan uiterlijk 28 oktober in.
Hoe? Bekijk hier het stappenplan!

 

Meer info over onze opleiding tot loopbaancoach • informatiebijeenkomst

Tijdens onze informatiebijeenkomsten maak je kennis met de Beroepsopleiding tot Loopbaancoach en andere opleidingen en diensten van Vista Nova. 

De bijeenkomst vindt plaats van 16.30 – 18.30 uur en is vrij van kosten. Vooraf aanmelden voor de informatiemiddag is noodzakelijk.
Locatie: Stadsvilla Vista Nova – Stadsring 105 – 3811 HP Amersfoort

Heb je nog vragen? Neem telefonisch of per mail contact met ons op en we beantwoorden jouw vragen met veel plezier: 033 30 38 777 of welkom@vistanova.nl.

We hopen je binnenkort te mogen ontmoeten.

De Beroepsopleiding tot Loopbaancoach is Noloc-geaccrediteerd.

Tevens kun je gebruik maken van STAP-budget bij deze opleiding!

Meer info over onze opleiding tot loopbaancoach • informatiebijeenkomst

Tijdens onze informatiebijeenkomsten maak je kennis met de Beroepsopleiding tot Loopbaancoach en andere opleidingen en diensten van Vista Nova. 

De bijeenkomst vindt plaats van 16.30 – 18.30 uur en is vrij van kosten. Vooraf aanmelden voor de informatiemiddag is noodzakelijk.
Locatie: Stadsvilla Vista Nova – Stadsring 105 – 3811 HP Amersfoort

Heb je nog vragen? Neem telefonisch of per mail contact met ons op en we beantwoorden jouw vragen met veel plezier: 033 30 38 777 of welkom@vistanova.nl.

We hopen je binnenkort te mogen ontmoeten.

De Why in loopbaancoaching

Workshop De Why in loopbaancoaching

Met je cliënten dieper naar de kern

De persoonlijke why is wat iemand in de kern inspireert en drijft. Hoe ontdek je die met coachcliënten? In deze werkplaats krijg je inzicht en praktische werkvormen aangereikt om de why helder te krijgen en vervolgens uit te dragen. Hoe kan je cliënt de why in de praktijk brengen? Hoe leeft hij/zij die?

In vogelvlucht gaan we gedurende de dag met het volgende aan de slag:

 • Werkvormen om de why te ontdekken en ‘te vatten’; thema’s, energiebronnen ontdekken, waarderend bevragen, nieuwsgierig afpellen
 • ‘No-nonsense personen’ hierin begeleiden, werken met cliënten die het lastig vinden om waarden en missie onder woorden te brengen

 

 • Congruentie in taken/ projecten/ potentiële functies met de why
 • Hoe kun je in de verschillende werkzaamheden zoveel mogelijk je why handen en voeten geven?
 • Hoe straal je je why uit? Hoe stel je jezelf voor in bijvoorbeeld een sollicitatie? Hoe reageer je dan op anderen? Lichaamshouding, stem en taal die klopt met je why herkennen en versterken

We werken op twee niveaus; enerzijds verdiep je je inzicht in je eigen why en anderzijds oefen je hoe je de werkvormen kunt gebruiken met mensen die je zelf begeleid.

Simon Sinek heeft de Golden Circle ontwikkeld; de why, how en what. Theorie is één ding, het weten toe te passen is iets anders. Na het volgen van deze werkplaats ben je hier meer dan toe in staat!

Transactionele Analyse in de praktijk

Masterclass Transactionele Analyse in de praktijk

Van denken en voelen naar bezielde actie in de coachrelatie

De masterclass is bedoeld voor alle professionals die zich willen verdiepen in de uitgangspunten van de Transactionele Analyse (TA). Eén van die uitgangspunten is dat we naar de ander kijken vanuit de positie ‘ik ben oké – jij bent oké’. Dat lukt helaas niet altijd. Soms maak je je kleiner dan de ander (ik ben niet oké) en soms kijk je misschien heimelijk op iemand neer (jij bent niet oké). Dat beïnvloedt de coach-coachee relatie. In deze masterclass gaan we dieper in op dit fenomeen en hoe je als coach de ‘valkuil’ van overdracht kunt vermijden en leert werken vanuit de gelijkwaardige positie: ‘ik ben oké – jij bent oké’.

Bovengenoemde posities vertalen zich in de onderstroom van het gesprek en zijn voor de goede waarnemer zichtbaar. Eric Berne – grondlegger van de Transactionele Analyse – stelde dat het psychologisch niveau het uiteindelijk altijd wint van het functionele niveau. Bewustzijn van het eigen ‘oké-zijn’ ondersteunt in het vervullen van de onderliggende behoeften zodat er meer opties beschikbaar komen in de communicatie tussen coach en coachee.

We nemen dit gegeven een stap verder door in de masterclass ook de Egoposities te verkennen. Welke rol spelen de Ouder, de Volwassene en het Kind in ons leven en hoe vertaalt zich dat in gesprekssituaties?

De bewustwording van Egoposities in gesprekssituaties geeft ruimte om vanuit de Volwassene, de ander te zien. In het bijzonder als deze niet de positie van Volwassene inneemt. Tegelijkertijd geeft het ruimte aan de coach om de andere Ego-toestanden mee te laten doen in het gesprek. Overdracht en tegenoverdracht worden zo voelbaar en benoembaar.

Als laatste werken we met de Coachmatrix. Dit gespreksmodel van Kouwenhoven (2007) activeert alle Egoposities en draagt bij aan de intrinsieke motivatie van je cliënt om aan de slag te gaan binnen het coachtraject.

In de ochtend is de aandacht gericht op de professional zelf, terwijl de middag in het teken staat van het sturen van de coach-coachee relatie.

De principes van ACT

Introductie van de principes van ACT voor de loopbaanpraktijk

Soms zijn cliënten niet of lastig in beweging te brengen. Er komen steeds nieuwe beren op de weg. Je ziet geen verandering in gedrag. Je wilt graag wat meer handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Herkenbaar? Dan biedt ACT de oplossing!

Als het gaat om anders omgaan met bepaalde situaties kan hierbij ACT – Acceptance Commitment Theory – helpen. Met ACT laat je iemand ervaren hoe je obstakels in zijn of haar leven/ werk kunt accepteren (acceptance), waardoor je cliënt meer energie en ruimte overhoudt voor de dingen die hij of zij echt belangrijk vindt (commitment). ACT leert om het gedrag te veranderen door te handelen vanuit zelfacceptatie en persoonlijke waarden. Op die manier vergroot ACT de mentale veerkracht.

In deze workshop ervaar je zelf de kracht van ACT. Je krijgt inzicht en praktische werkvormen aangereikt om zelf de methodiek toe te passen in je werk.

Beroepsopleiding tot Loopbaancoach

Beroepsopleiding tot Loopbaancoach

Werk is belangrijk. En veel mensen zoeken nog naar de juiste invulling, voor nu en voor de toekomst. Goede loopbaanbegeleiding is daarvoor essentieel. En daarmee ook het vak van loopbaancoach. Mensen vragen zich steeds vaker af in welke rol of functie hun talenten het beste tot hun recht komen. En zij verwachten van hun baan meer dan alleen een veilige bron van inkomsten. Uitdagende vragen gaan dan een rol spelen, ingrijpende beslissingen worden genomen. Wil jij jouw kwaliteiten om daarbij te ondersteunen professionaliseren? Dan is onze Beroepsopleiding tot Loopbaancoach de meest gedegen opleiding voor jou.

Je wordt opgeleid tot professioneel loopbaancoach.  Je raakt vertrouwd met het Koersonderzoek van de methode Hoogendijk. Dit is de toonaangevende methode  voor de stappen in een loopbaanadviestraject. De opleiding maakt het mogelijk om de methode toe te passen in uiteenlopende casuïstiek. Naast inhoudelijke onderwerpen en het ontwikkelen van vaardigheden, leer je daarbij veel over jezelf.

Behalve loopbaancoach word je tegelijk ook levenscoach. Het ontdekken van de persoonlijke levensmissie van je cliënt gaat altijd vooraf aan het vormgeven van zijn of haar loopbaan. Zo coach je cliënten naar hun allerbeste loopbaanperspectief en help je dat te realiseren.. Om dit te bereiken is er in de opleiding ruimschoots aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. De opleiding kenmerkt zich door intensieve begeleiding en je kunt het geleerde direct toepassen. Het programma wordt gedragen door unieke, gespecialiseerde docenten en supervisoren. Al meer dan 20 jaar bewijst de koersonderzoek-methode het succes in de praktijk.

 

Waarom de Beroepsopleiding tot Loopbaancoach bij Vista Nova?

 • Al 1 op de 3 erkende loopbaancoaches heeft de opleiding in de Hoogendijk-methode gevolgd
 • De opleiding behoort tot de top van de markt
 • Je volgt een Noloc-geaccrediteerde opleiding
 • Je volgt een CPION-erkende post-HBO opleiding (inhoud en didactiek)
 • Je volgt een St!R-erkende opleiding
 • Deze opleiding heeft het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit
 • Deelname vindt plaats na een persoonlijk intakegesprek
 • Je krijgt individuele coaching en begeleiding
 • Je volgt de opleiding grotendeels met een vaste groep studenten
 • In intervisiegroepen bespreek je je professionele en persoonlijke ontwikkeling met medestudenten
 • Je krijgt les van hooggekwalificeerde docenten, ieder met een eigen specialisatie
 • Tijdens de opleiding werk je met 3 proefcliënten
 • Na de opleiding ben je klaar voor het vak als loopbaancoach of heb je jouw vak als bijvoorbeeld HR-deskundige enorm verrijkt

De Beroepsopleiding tot Loopbaancoach is Noloc-geaccrediteerd.

Wil je gebruik maken van STAP-budget? Schrijf je dan uiterlijk 28 oktober in.
Hoe? Bekijk hier het stappenplan!

Betalen in termijnen is mogelijk. Informeer naar de voorwaarden.

Beroepsopleiding tot Loopbaancoach

Beroepsopleiding tot Loopbaancoach

Werk is belangrijk. En veel mensen zoeken nog naar de juiste invulling, voor nu en voor de toekomst. Goede loopbaanbegeleiding is daarvoor essentieel. En daarmee ook het vak van loopbaancoach. Mensen vragen zich steeds vaker af in welke rol of functie hun talenten het beste tot hun recht komen. En zij verwachten van hun baan meer dan alleen een veilige bron van inkomsten. Uitdagende vragen gaan dan een rol spelen, ingrijpende beslissingen worden genomen. Wil jij jouw kwaliteiten om daarbij te ondersteunen professionaliseren? Dan is onze Beroepsopleiding tot Loopbaancoach de meest gedegen opleiding voor jou.

Je wordt opgeleid tot professioneel loopbaancoach.  Je raakt vertrouwd met het Koersonderzoek van de methode Hoogendijk. Dit is de toonaangevende methode  voor de stappen in een loopbaanadviestraject. De opleiding maakt het mogelijk om de methode toe te passen in uiteenlopende casuïstiek. Naast inhoudelijke onderwerpen en het ontwikkelen van vaardigheden, leer je daarbij veel over jezelf.

Behalve loopbaancoach word je tegelijk ook levenscoach. Het ontdekken van de persoonlijke levensmissie van je cliënt gaat altijd vooraf aan het vormgeven van zijn of haar loopbaan. Zo coach je cliënten naar hun allerbeste loopbaanperspectief en help je dat te realiseren.. Om dit te bereiken is er in de opleiding ruimschoots aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. De opleiding kenmerkt zich door intensieve begeleiding en je kunt het geleerde direct toepassen. Het programma wordt gedragen door unieke, gespecialiseerde docenten en supervisoren. Al meer dan 20 jaar bewijst de koersonderzoek-methode het succes in de praktijk.

 

Waarom de Beroepsopleiding tot Loopbaancoach bij Vista Nova?

 • Al 1 op de 3 erkende loopbaancoaches heeft de opleiding in de Hoogendijk-methode gevolgd
 • De opleiding behoort tot de top van de markt
 • Je volgt een Noloc-geaccrediteerde opleiding
 • Je volgt een CPION-erkende post-HBO opleiding (inhoud en didactiek)
 • Je volgt een St!R-erkende opleiding
 • Deze opleiding heeft het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit
 • Deelname vindt plaats na een persoonlijk intakegesprek
 • Je krijgt individuele coaching en begeleiding
 • Je volgt de opleiding grotendeels met een vaste groep studenten
 • In intervisiegroepen bespreek je je professionele en persoonlijke ontwikkeling met medestudenten
 • Je krijgt les van hooggekwalificeerde docenten, ieder met een eigen specialisatie
 • Tijdens de opleiding werk je met 3 proefcliënten
 • Na de opleiding ben je klaar voor het vak als loopbaancoach of heb je jouw vak als bijvoorbeeld HR-deskundige enorm verrijkt

De Beroepsopleiding tot Loopbaancoach is Noloc-geaccrediteerd.

Wil je gebruik maken van STAP-budget? Schrijf je dan uiterlijk 29 augustus in.
Hoe? Bekijk hier het stappenplan!

Betalen in termijnen is mogelijk. Informeer naar de voorwaarden.

Systemisch Loopbaancoachen

Training Systemisch Loopbaancoachen

Loopbaancoaching wordt vaak samengevat als de drieslag: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Deze individuele gerichtheid doet geen recht aan de verbinding die mensen ervaren en de patronen die daarin zijn ontstaan, in de eigen biografie en in de organisatie. Systemisch coachen leert je expliciet aandacht te besteden aan de patronen die mensen in werk en leven hebben ontwikkeld: waar ze je cliënt van dienst zijn en waar (niet meer) passend.

In deze eendaagse training werken we met de 3 lagen van systemisch coachen:

 • Niemand kan weg: in- en uitsluiten
 • Je plek in de ordening, in werk en in je gezin van herkomst
 • Balans geven en nemen

Het gaat dan niet alleen om biografisch werk, ook om zicht op de systemische dynamiek in de organisatie, bijvoorbeeld tijdens de intake. Werken met meerzijdige partijdigheid. En over keuzes maken: ‘ja’ zeggen tegen een andere baan, is ook ‘nee’ zeggen tegen je huidige werksetting. De cliënt kiest, de loopbaancoach biedt door zijn open grondhouding de ruimte om de systemische gelaagdheid te onderzoeken, zonder oordeel.

In deze training werken we met de methodiek, aan de hand van je eigen casuïstiek en vragen over jouw rol. We werken niet met opstellingen, wel met vloerankers en poppetjes om het systeem in beeld te brengen. 

Je krijgt vooraf een artikel opgestuurd over Systemisch coachen en loopbaancoaching.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.