Millennials, goed voor opschudding op de werkvloer

De millennials maken inmiddels vast en onmisbaar deel uit van de beroepsbevolking. Deze generatie medewerkers kijkt op een andere manier naar organisaties en het werkveld dan de generaties voor hen. Millennials blijven vaak korter bij organisaties en lijken moeilijk een goede aansluiting te vinden in hun werk. Hoe kunnen deze onbegrepen millennials goed functioneren op de arbeidsmarkt? Volgens Hans van Westen, directeur van Vista Nova, ligt er een grote rol bij de organisaties zelf.

Het aantal millennials dat regelmatig van baan wisselt ligt veel hoger dan bij eerdere generaties werkenden. En de millennials die wel lang blijven zitten, doen dit bijvoorbeeld vanwege het goede loon of de status van de baan, en dus niet omdat het werk zo goed bij hen past of veel plezier schenkt. Uitval en burn-outs liggen dan op de loer. Veel organisaties lijken niet te weten hoe ze om moeten gaan met deze groep werknemers, die zo verschillen van eerdere generaties.

Geen focus op betrokkenheid
Wat organisaties merken, is dat het werven, behouden en gelukkig maken van millennials op de werkvloer lastig is. De kans dat deze groep snel wisselt naar een andere baan is groot. “Men denkt te vaak dat millennials gewoon nog een beetje opgevoed moeten worden binnen organisaties en de arbeidsmarkt. Zeker bij organisaties met veel regels en afgekaderde processen, is de verwachting dat deze groep medewerkers nog moet leren zich hier binnen te bewegen. In de praktijk blijkt dat deze millennials zich helemaal niet willen aanpassen aan deze regels en dan van baan veranderen, of uitvallen.”

Onderaan het prioriteitenlijstje van HR-afdelingen staat de loopbaan van medewerkers

Het zijn niet direct de millennials die gedrag en denkwijze moeten aanpassen om te zorgen voor voldoening in hun werk. Volgens Hans ligt er binnen HR vaak een verkeerde focus. “Als je kijkt naar de prioriteiten van HR-afdelingen, zijn dat werving en selectie, scholing en performance management. Onderaan het lijstje van prioriteiten staat de loopbaan van medewerkers. Maar dat is nou precies wat voor millennials zo ontzettend belangrijk is en wat vanuit organisaties veranderd moet worden.”

Voldoening komt uit waardering en ontwikkeling
“In coronatijd startten we een project om millennials met  een moeizame aansluiting op hun werk te helpen terug te keren naar de arbeidsmarkt.” vertelt Hans. “

“We hebben het project gebruikt om beter te begrijpen wat de beweegredenen van deze doelgroep zijn en welke succesfactoren organisaties nodig hebben om succesvol en duurzaam met millennials te werken. De millennials leren begrijpen, was voor ons het doel van het project. We hebben er via loopbaantrajecten voor gezorgd dat de millennials een baan hebben waar ze voldoening uit halen. In het project hebben we meer inzicht gekregen in de beweegredenen van millennials en de voorwaarden voor de organisaties.”

In de basis moet het systeem dat we hebben voor het afkaderen en invullen van werkzaamheden, aangepast worden

“We hebben geleerd dat millennials vooral goed willen zijn in de inhoud van hun werk. Daar halen ze voldoening uit. Daarbij is ontwikkeling stimuleren en gezien worden belangrijk, maar ook samenwerken met leuke collega’s is een factor. Millennials werken graag buiten de rollen en verantwoordelijkheden die er in hun functiebeschrijving staan, en focussen zich het liefst op de dingen waar ze voldoening uit halen. Hiermee breken ze met de oude vorm van werken. Deze manier van werken is voor veel organisaties een nieuw fenomeen. Zij gaan teveel uit van standaard verantwoordelijkheden en functieomschrijvingen waarbinnen mensen hun werk doen zoals vastgelegd in processen.”

“Dit vraagt om grote veranderingen. In de basis moet het systeem dat we hebben voor het afkaderen en invullen van werkzaamheden, aangepast worden”, gaat Hans verder. “Maar dat is een behoorlijke investering die veel tijd vergt. Toch hoef je als organisatie of millennial niet te wachten op deze systeemverandering, er zijn genoeg dingen die je zelf nu al kunt doen.”

Meer focus op kernprocessen bij managers en HR-professionals
Binnen het project begeleidden we millennials naar passend werk. De sleutel tot succes hebben de deelnemers hierbij zelf in handen. Het is belangrijk dat millennials weten wat ze nodig hebben en dit aan kunnen geven. Daarnaast is het goed dat ze gehoord worden binnen organisaties. Als millennials weten dat voldoening en werkgeluk samenhangt met de mate waarin ze gezien worden, ze zich kunnen ontwikkelen en ze werk doen waar ze goed in zijn, kunnen ze met organisaties in gesprek hierover. 

HR-professionals en managers moeten de beweegredenen van millennials onderkennen en ze hierbij ondersteunen

Ook voor organisaties die met millennials werken ligt er een belangrijke rol. HR-professionals en managers moeten de beweegredenen van millennials onderkennen en ze hierbij ondersteunen. In de afgelopen jaren zijn managers vooral breed opgeleid, maar er is geen specialisme op de kernprocessen. Door te focussen op die kernprocessen en de betrokkenheid van medewerkers, komt er tijd vrij voor goede gesprekken, het ontwikkelen van relaties en het ondersteunen in iemands specialisme. Door die insteek helpen organisatie millennials met hun loopbaanvraagstukken en versterken ze de betrokkenheid van deze millennials met de organisatie. 

Meer overzicht?
Filter hier op een categorie

Alle items
Interview
Nieuws
Blog

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.