Yolanthe de Goederen
Yolanthe de Goederen

In mijn leven ben ik altijd gefascineerd geweest door de ups en downs die ik ervoer. Zo nu en dan stond ik met verbazing naar mezelf te kijken hoe ik emotioneel weer van de hoogste berg in een dal belandde. Om dan weer het vertrouwen op te bouwen en eruit te klimmen, om vervolgens weer intens te genieten op die hoge berg.
Rond mijn dertigste brak het besef door dat ik invloed zou kunnen krijgen op die ups en downs, dat ik zelf meer het heft in handen zou kunnen krijgen van hoe ik mij voel. Dit inzicht bracht mij ertoe om, na 10 jaar beleidsmedewerker op het vlak van milieu en ruimtelijke ordening te zijn geweest bij diverse overheden, loopbaancoach te worden.
Dagelijks geniet ik van deze keuze, omdat dit vak mij uitnodigt om mij op persoonlijk vlak continu te blijven ontwikkelen. Anderzijds ervaar ik het als bijzonder om cliënten te mogen begeleiden bij het verkrijgen van wezenlijk inzicht in zichzelf, in waar ze zichzelf in de weg zitten en hoe ze meer vanuit hun eigen kracht in beweging kunnen komen.
Sinds 2001 begeleid ik als loopbaancoach cliënten, vanuit respect voor hun eigenheid, zonder hen te sparen. Daarbij hecht ik aan een evenwichtige balans tussen diepgang en resultaatgerichtheid. Mijn natuurlijke focus ligt op de "interne" communicatie (denken, voelen, emoties), waarbij ik graag ervaringsgericht met cliënten werk. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat de cliënt het geleerde ook direct toepast in concrete situaties en zichzelf de ruimte geeft om te experimenteren en te leren. Mijn cliënten zijn veelal mensen die de behoefte hebben om meer in hun kracht te gaan staan, met wie ik werk aan het verhelderen van hun zelfbeeld, het beter managen van hun stress/emoties of aan het maken van keuzes in de loopbaan.


Regio Midden 


 

« Terug naar medewerkers