Boeken

De volgende boeken vormen de basis van ons gedachtegoed over loopbaanadvies en coaching en de kern van de Methode Hoogendijk

Dynamisch Coachen
Balans tussen zingeving en resultaat van Ans Tros is sinds 2002 (6e druk in 2013) een zeer gewaardeerd boek en als verplichte literatuur opgenomen in verschillende coachopleidingen. Kenmerkend voor de visie op coaching is het systeemdenken in combinatie de bewustzijnspsychologie van C.G. Jung op een praktische wijze toegankelijk gemaakt voor de coaches. In 2013 verkozen op de 2e plek van het beste coachboek van het afgelopen decennium.

Zie Managementbeoek Dynamisch Coachen

De magie van coachen
Bijzondere momenten in de coachingspraktijk. Adriaan Hoogendijk en Annelies Kraan, 2010 Business Contact. Het kan er wonderlijk aan toegaan in de coachingspraktijk. In de normale gang van zaken stelt de cliënt een vraag, de coach stelt tegenvragen - en gezamenlijk gaan ze op zoek naar helderheid en wijsheid.
Toch is het meestal de verrassende intuïtieve inval of de diepgang van de persoonlijke ontmoeting waarin de magie van coaching zich openbaart. Het zijn de momenten waarop het coachingstraject in een stroomversnelling raakt en fundamentele inzichten ontstaan.

Adriaan Hoogendijk en Annelies Kraan interviewden een aantal coryfeeën in coachingsland, onder wie Cobi Brouwer, Willem Glaudemans, Fred Korthagen, Lenette Schuijt, Saskia Teppema, Ans Tros en Roos Vonk. De kernvraag was: wat is voor jou de magie van coachen en op welke momenten ontstond zo'n fundamenteel inzicht?
Het leverde een bundel met zeer uiteenlopende meningen en ervaringen op, die alle bijdragen aan een beeld van de rijke mogelijkheden die het coachen biedt. Dit boek is een bron van inspiratie voor elke coach, en zeker ook voor hen die op zoek zijn naar coaching die het wezenlijke wil raken.
Zie managementboek.nl

Loopbaanzelfsturing Bezieling en Vitaliteit
Adriaan Hoogendijk, 13e druk Business Contact. Het standaardwerk over loopbaancoaching & advies.

Bent u benieuwd of u in uw loopbaan nog wel echt op koers ligt? Dan is 'Loopbaanzelfsturing' een inspirerend baken. Het bevat veel visies op loopbaanzelfsturing en is bedoeld voor iedereen die het heft in eigen hand wil nemen en houden. Aan de hand van een aantal opdrachten kunt u het meest vitaliserende loopbaanperspectief in kaart brengen. Er wordt ook ingegaan op de innerlijke hindernissen die daarbij in de weg kunnen staan en hoe u die hindernissen vervolgens kunt nemen.

'Loopbaanzelfsturing' reikt vaardigheden aan waarmee u praktisch uw pad kunt plannen. Het gaat hierbij om het volgen van uw hart en het aanwenden van uw creativiteit. De auteur geeft visie op de verschillende levensfases, maar ook op de valkuilen en de uitdagingen die daarbij horen. Mensen willen leren en creëren. Met dit boek brengt u in kaart wat u precies wilt creëren, wat uw vitaliteit oproept en hoe uw loopbaan zo veel mogelijk kan aansluiten bij wat u fascineert. Uiteindelijk gaat het om persoonlijk geluk in het werk.
Zie managementboek.nl

De schoonheid van coachen
Over vitaliserende coaching, Adriaan Hoogendijk, 2004, Business Contact. Een mens is in zijn levensloop en werk voortdurend in verandering. Coaching voldoet aan de gestaag groeiende behoefte om constructief mee te denken over verandering die ook verbetering is. Om de vitaliteit van mens en organisatie te bevorderen, is coaching met een zekere diepgang en met oog voor grondhoudingen en ontwikkelingsprocessen vaak noodzakelijk.

Dit boek over coaching bevat een schat aan theorieën, modellen, vragen en opdrachten voor coaches die de vitaliteit in de ander, dus ook in organisaties, naar boven willen brengen. Dat kan niet zonder zingeving en bezieling; deze aspecten staan dan ook centraal. Speciale aandacht wordt voorts geschonken aan het breed toepasbare model van de elementvierhoek en aan de transactionele analyse. Daarnaast wordt een keur van andere zinvolle kaders en methodieken voor coaches besproken, als vitaliserende outplacement en het organiseren van loopbaanzelfsturing en vitaliteit in organisaties. Ook wordt ingegaan op vitaliserend leiderschap, vitaliteitvoorwaarden in organisaties en kwaliteitscriteria voor executive coaching
Zie managementboek.nl

Leiderschap door (zelf)coaching
Bewustzijnspsychologie voor managers, adviseurs en coaches, Ans Tros, 2009, Symbolon

Kennis van bewustzijnspsychologie helpt mensen om hun eigen innerlijk leiderschap door (zelf)coaching te versterken en anderen te leren datzelfde te bereiken. Er zijn een aantal prachtige wegen die leiden tot een dieper begrip van jezelf en van de mensen met wie je werkt, wegen die ook van groot belang zijn voor organisatieontwikkeling.

Op basis van haar jarenlange ervaring als directeur en coach en haar openstaan over nieuwe ontwikkelingen en inzichten heeft Ans Tros een boek samengesteld dat een grote hulp is om met meer gemak en souplesse je doelen te bereiken. Ze reikt zowel kennis als instrumenten aan om het bewustzijn te verruimen.
Bewustzijnsverandering maakt ook gedragsverandering eenvoudiger en geeft meer vrijheid om te kiezen.
Ans Tros gaat in dit boek niet over een nacht ijs: van reguliere psychologie en onderzoek naar de relatie tussen hersenen en onbewuste tot aan lichaamsbewustzijn, spiritualiteit en holisme komen aan bod in een grote stimulerende stroom inzichten en aanwijzingen. Het is een positieve psychologie voor managers, adviseurs en coaches.
Zie managementboek.nl